Dobrý deň,

podnikateľ získal  úver od banky na rozvoj svojho podnikania, ktorý som zaúčtovala na základe Vášho návodu, (účtovanie spotrebného úveru I. spôsob ) Na výpise z úveru mi figuruje okrem istiny a úroku aj suma 6 €, ako poplatok za správu úveru, chcem sa opýtať, kam zaúčtovať túto položku? Jedná sa o výdavok za služby alebo o ostatné výdavky odpočítateľné od základu dane?
Ešte by ma zaujímalo, či je potrebné tento poplatok za správu úveru zaevidovať do  evidencie záväzkov spolu aj so sumou úveru + úrokom.

Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

, pridaná odpoveď 16. decembra 2020