Dobrý deň, kde mám opraviť účtovné obdobie r. 2022. Začala som pracovať vo Vašom programe, učím sa, stále mi uvádza účtovné obdobie r. 2021. Program som zakúpila v decembri 2021, začínam so záväzkami a pohľadávkami, DPH avšak uvádza mi stále r. 2021. Ďakujem za odpoveď.

, pridaná odpoveď 9. februára 2022