Problematika vecných bremien a hlavne zadávanie hodnoty straty a obmedzenia je veľmi neurčitá, neexistujú jasné a zrozumiteľné pravidlá pre najfrekventovanejšie VB – právo prechodu a prejazdu, právo uloženia sietí (nadzemné, podzemné) ak VB využíva jeden alebo viac účastníkov…

, pridaná otázka 6. novembra 2020