Archív verzií HYPO

HYPO 18.00

Top novinky verzie 18.00

>

Report s porovnateľným objektom v porovnávacej metóde

Používate v porovnávacej metóde bytov novinku Inzeráty online? Potrebujete všetky informácie a fotky porovnateľných objektov zahrnúť do posudku?  Všetky porovnateľné byty, ktoré ste použili v porovnávacej metóde (pomocou funkcie Inzeráty online) si môžete vo forme reportu vyexportovať buď priamo do príloh, alebo do Vami zvoleného priečinka (ako pdf alebo ako obrázok).

>

Poškodenosť aj pri vonkajších úpravách, studniach a plotoch.

Pri zadávaní vonkajších úprav, studní a plotov ste mali doteraz možnosť zadávať iba dokončenosť. Do novej verzie sme doplnili možnosť zadávať aj percento poškodenosti.

>

MEMO: Preddavok na znalečné

Potrebujete zaslať zadávateľovi posudku preddavkovú faktúru – preddavok na znalečné? Do MEMO sme doplnili možnosť zadať si výšku preddavku a následne vytlačiť novú tlačovú zostavu – Preddavok na znalečné.

Ostatné novinky verzie 18.00

 • 18.00.01 V prípade, ak máte v Nastaveniach označenú voľbu “Použiť väčší formát formulárov” mohlo sa Vám stať, že ste nevideli všetky políčka (napr. dokončenosť, poškodenosť) v studniach,vonkajších úpravách a plotoch.
 • 18.00.01 – MEMO – Upravili sme veľkosť okna Vyúčtovanie a preddavok. V programe MEMO ste nemuseli mať vždy zobrazený úvodný a záverečný text na karte Vyúčtovanie.
 • 18.00.01 – MEMO – Pri tlači Príjmového dokladu Vás program nebude zbytočne upozorňovať na tlač mimo okrajov a rovnako okraje príjmového dokladu budú zarovnané.
 • 18.00.01 V programe HYPO je v popisových poliach menu, ktoré vyvoláte pravým tlačítkom na myši, zobrazené v slovenskom jazyku.
 • 18.00.01 Pri zadávaní vzorcov sme vylepšili zadávanie bodky a to tak, že ak sa nachádza bodka vrámci textu, tak nebude nahrádzaná výrazom “0,”.
 • Štartovacia obrazovka a ikonka pre HYPO a MEMO má nový, modernejší vzhľad.
 • Typy úkonov pri vytváraní nového posudku sme zoradili podľa toho ako často sa používajú. Po novom teda najčastejšie typy úkonov nájdete navrchu.
 • Podhadzovanie čísla podlažia sa v HYPO javilo ako nelogické, najmä pri zadávaní podzemných podlaží. Čísla sa totiž podsúvali od 1,2… Pri nahadzovaní podlaží (napr. pri RD, chatách a garážach) sa zmenila logika zadávania. Pri podlažiach sa čísla budú podsúvať “odspodu – nahor” (napr. ak zadávate podlažia a začínate napr. 2. podzemným, HYPO  Vám bude podsúvať podlažia odspodku navrch, t.j. po 2. podzemnom podsunie 1. podzemné a následne pokračuje 1. nadzemným, 2. nadzemným….)
 • V stavbách, na záložke “KV, dokončenosť a poškodenosť “budú farebne rozlíšené stĺpce pri použití nedokončenosti, poškodenosti, alebo kombinácii.
 • Pri zadávaní pozemkov, sme v políčku druh pozemku zmenili text “zastavané plochy a nádvoria” na text “zastavaná plocha a nádvorie”. Uvedené sme zosúladili na základe Vyhlášky 461/2009 – Prílohy č.1.
 • MEMO: Zaktualizovali sme názvy odvetví podľa Prílohy č.1 k vyhláške 228/2018 Z.z.
 • Do vzorcov nie je potrebné zadávať 0 pred des. čiarku. Program to pochopí akoby pred des. čiarkou bola zadaná 0.
 • V metóde polohovej diferenciácie – pri zadávaní priemerného Kpd sme doplnili informáciu, že sa jedná o orientačné hodnoty a stanovenie priemerného koeficientu je na zodpovednosti znalca. Znalci musia tento koeficient upraviť podľa vývoja cien na trhu s nehnuteľnosťami.
 • Potrebujete si rýchlo skontrolovať celkovú výmeru parciel v pozemkoch? Doteraz ste pri zadávaní parciel mali možnosť vidieť v tabuľke iba výmeru podielu. V novej verzii sme do tabuľky parciel doplnili aj stĺpec Výmera celkom.
 • Potrebujete v tabuľkách s väčším počtom záznamov (napr. parcely v pozemkoch) mazať naraz viacero záznamov, prípadne ich hromadne presúvať? Nová verzia umožňuje cez klávesu CTRL označiť viacero záznamov v tabuľke a hromadne ich vymazať alebo presunúť napr. na začiatok tabuľky.
 • Pri použití nedokončenosti alebo poškodenosti sa bude v bočných informatívnych paneloch zobrazovať aj VH dokončenej stavby (nehnuteľnosti). Túto informáciu nájdete aj v hlavnom okne HYPO na bočnom infopanele.
 • Bezúdržbový automatický upgrade – HYPO si automaticky nainštaluje okrem malých opravných verzií aj veľké verzie.
 • Vzhľadom k legislatívnym zmenám sme v kombinovanej metóde pri zadávaní daňového zaťaženia zapracovali zmenu pri zadávaní DZ – kontroluje sa daň v intervale 15 – 25%.
 • Na základe Opatrenia MPSVaR č. 176/2019 Z. z. sme zaktualizovali sumy stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma.
 • Na základe Opatrenia MPSVaR č. 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sme zaktualizovali sumu náhrady za 1 km za vozidlo.
 • 18.00.01 – Pri otváraní posudku priamo z napáleného CD mohol padnúť program na chybe, ak ste nemali nainštalovanú novšiu verziu.
 • Opravená chyba, kedy sa pri zmene vzorca nemusel vždy správne prekresliť aj obrázok.

Archívne verzie programu

HYPO 16.00

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 16.00Nový typ výstupu Vám zjednoduší prácu pri vytváraní čoraz viac požadovaného druhu posudku- stanovenie VŠH nájmu pozemku.V infopaneli a v Závere nájdete informačné údaje o všeobecnej hodnote na mernú jednotku. V polohovej...

HYPO 15.80

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.80Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.70

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.70Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.61

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.61 Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.60

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.60Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.51

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.51Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.50Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.01

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.01Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 15.00

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 15.00Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.Od...

HYPO 14.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.50Od verzie 14.50 už môžete stanoviť mieru poškodenia všetkých hlavných stavieb vrátané garáží a chát a drobných stavieb z príslušenstva. V základných údajoch označíte objekt ako poškodený a následne v tvorbe RU resp. v záložke...

KROS
Copy link