Archív verzií HYPO

HYPO 17.50

Top novinky verzie 17.50

>

Kombinácia dokončenosti a poškodenosti

Ohodnocujete stavby, v ktorých potrebujete zohľadniť poškodenosť aj nedokončenosť? V novej verzii môžete označiť v prípade stavieb oba parametre (nedokončená stavba, poškodená stavba). Program to automaticky zohľadní pri výpočte východiskovej aj technickej hodnoty.
>

Automatická aktualizácia programu

Nebaví Vás čakať na nové verzie s malými opravami a prácne ich inštalovať? HYPO si automaticky skontroluje či pracuje so správnou verziou a následne si ju aktualizuje. Bez potreby samostatnej inštalácie.
>

Jednoduchší prístup k licenciám

Skončila Vám licencia a nechcete čakať na DVD, ktoré zasielame poštou? V týchto dňoch sme Vám doručili zásielku s Vašim licenčným číslom. Po jeho zadaní do programu si bude HYPO automaticky overovať správnosť licencie a verziu si jednoducho stiahnete z internetu.

Ostatné novinky verzie 17.50

 • 17.50.008: Opravená chyba, ktorá mohla vo výstupe v metóde polohovej diferenciácie zväčšiť fonty.
 • 17.50.007: Opravená chyba týkajúca sa výnosovej metódy v pozemkoch v prípade, ak ste pozemok mali rozdelený na viac parciel. Chyba sa prejavovala vo výstupe – nevypočítala sa VŠH po parcelách (vypočítaná bola výnosová aj všeobecná hodnota pozemku ale parcely sa už neprepočítali).
 • 17.50.007: V prípade nedokončeného bytu a použitia analytickej metódy program nesprávne určil technickú hodnotu.
 • Pri type úkonu “Doplnenie znaleckého posudku” nebol prenesený text k doplneniu do výstupu, aj keď ste ho zadali pri vytváraní posudku.
 • Pri používaní porovnávacej metódy a funkcie Inzeráty online mohol padnúť program na chybe, ak text inzerátu obsahoval znak mriežky.
 • MEMO: Opravená chyba, kedy pri Vyúčtovaní program nesprávne uvádzal MEMO – DEMOVERZIA.
 • Opravená chyba, ktorá súvisela s tým, že pri snahe otvoriť posudok s príponou .hyp dvojklikom, sa program HYPO snažil inštalovať verziu 16.xx.
 • MEMO: Opravená chyba, kedy nebolo možné posudku automaticky priradiť číslo a program bolo potrebné reštartovať.
 • Opravená chyba vo výstupe, kedy sa pri rodinných domoch v tabuľke podlaží nesprávne zaokrúhľoval Kzp.
 • Opravená chyba, ktorá súvisela so stavbami s rôznymi spoluvlastníckymi podielmi. Posledne zadaná stavba zmenila podiel všetkým predchádzajúcim. Chyba sa prejavovala len vo výstupe v rekapitulačnej tabuľke. V programe bol výpočet správny.
 • Opravili sme chybu, ktorá sa prejavovala tým, že sa Vám v priebehu práce s programom neotvoril Pomocník.
 • Opravená chyba pri vytváraní kópie z bytu do nebytu. Program pri vytváraní kópie neprenášal hodnoty v stĺpci stav na záložke Kv, poškodenosť a dokončenosť.
 • Opravená chyba, kedy program neprenášal do obsahu kapitolu Znalecká doložka.
 • HYPOCAD: Opravená chyba, kedy program Hypocad v priebehu práce (napríklad pri zadávaní textov) spadol na chybe 6669 a nebolo možné v ňom ďalej pracovať.
 • Opravená chyba súvisiaca s chýbajúcim popisom podlaží pri stavbách vo výstupe.
 • Opravená chyba „Emailová adresa nebola správna“, ktorá sa mohla objaviť pri potvrdení formulára Hypo funkcie –> Nastavenia.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazila v prípade, ak ste zadávali vecné bremená a na karte Zistenie výhod ste nemali označené políčko “Jednoduché zadávanie”.
 • Opravená chyba, kedy si program nezapamätal označenie políčka „Po stlačení “Zruš” sa opýtaj, či to nie je omyl“ v Hypo funkcie -> Nastavenia (sekcia Program).
 • Opravená chyba, kedy sa Vám nepodarilo obnoviť zálohu v Obnove archívu.
 • Opravená chyba, ktorá spôsobovala pri rozdelení do skupín, že program rozhádzal poradie nájmu pozemkov vo výstupe aj v rekapitulačnej tabuľke vo výstupe.
 • Opravili sme chybu, kedy program v RU pri rodinných domoch pri balkónoch uvádzal nesprávne poradové číslo.
 • Opravená chyba, kedy sa veľkosť posudku po odobratí veľkých príloh nezmenšila na pôvodnú veľkosť.
 • Opravená chyba, ktorá Vám vo výstupe uvádzala prázdne riadky v tabuľke polohovej diferenciácie. Táto chyba sa prejavila v prípade, ak nebolo označené políčko v nastaveniach (Hypo funkcie -> Nastavenia výstupu)-  „Vypisovať popis zvolenej kategórie polohovej diferenciácie“.
 • Opravená chyba, kedy program mohol spadnúť na chybe pri zadávaní Závad. Chyba sa objavila pri kliknutí na záložku Bežný hrubý príjem. 
 • Opravená chyba,  súvisiaca s typom pozemkov Chmeľnica, vinica, ovocný sad. Program neumožňoval použiť metódu polohovej diferenciácie u tohto typu pozemkov.
 • 17.50.007: Zverejnené nové KCU na 3Q 2019 – 2,572.
 • 17.50.007: V kombinovanej metóde stavieb je umožnené zadávanie podielu pozemku percentom v tvare desatinného čísla.
 • MEMO (17.50.007): Spresnili sme zaokrúhľovanie DPH. Pri výpočte DPH je totiž potrebné vypočítanú daň orezať na tri des. miesta, následne zaokrúhliť na dve des. miesta na najbližší eurocent – do 0,005 nadol a od 0,005 vrátane nahor. Uvedené zaokrúhľovanie je nastavené podľa §26 odst. 3 Zákona o DPH.
 • 17.50.007: V prípade, ak používate veľké formuláre (Nastavenia-> “Použiť väčší formát formulárov”) mohli sa niektoré formuláre zobrazovať tak, že niektoré políčka boli prekryté.
 • MEMO (17.50.007): Pri práci v programe MEMO a zároveň vypnutom internete mohol niekedy program padnúť na chybovej hláške.
 • 17.50.007: Program dokáže spracovať do výstupu aj extrémne veľké posudky (napr. s viac ako 1 000 ohodnocovanými objektami).
 • Ak ohodnocujete len pozemky, tak vo výstupe sa zobrazí aj nadpis POZEMKY.
 • Zverejnené nové KCU na 2Q 2019 – 2,554.
 • V prípade, ak chcete ku vzorcom vkladať aj texty, ktoré môžu obsahovať čísla (napr. …byt na 4. poschodí…), použite na začiatok vlastnej poznámky symbol úvodzoviek. Takto vložená poznámka nebude zohľadnená vo výpočte.
 • V metóde polohovej diferenciácie pri pozemkoch je už možné na karte Koeficienty aj prepisovať hodnoty a nie je potrebné ich najskôr mazať. Prípadne využite číselník hodnôt cez ikonku s lupou, alebo pomocou klávesovej skratky 
 • HYPO aj MEMO si už pamätá poslednú pozíciu okien a v novej verzii sa vyhnete problémom s oknami, ktoré sa mohli otvárať aj mimo obrazovky.
 • Vylepšené zadávanie mesta a PSČ zadávateľa posudku – pri napísaní názvu mesta sa automaticky doplní PSČ. Toto PSČ sa dá prepísať a už sa ďalej zvolený názov mesta nemení.
 • V metóde polohovej diferenciácie pri pozemkoch je možné zadávať % z VHmj aj v tvare desatinných čísel.
 • V prípade, ak ohodnocujete viaceré spoluvlastnícke podiely na pozemku, nebude HYPO uvádzať vo výstupe celkovú výmeru ako násobok počtu spoluvlastníckych podielov. Následne aj všeobecná jednotková hodnota pozemku je pre zadávateľa zrozumiteľnejšia.
 • Úprava chýbajúcich medzier a medzier navyše vo výstupe – najmä pri časti vonkajších úprav.
 • Typ pozemku LES má výmery uvádzané v ha. Všetky ostatné typy pozemkov program uvádza v m2.  V prípade ak máte použitú kombináciu LES a iný typ pozemku – údaje bude program uvádzať v ha.
 • HYPOCAD: Okno s Hypocadom sa bude vždy otvárať ako maximalizované.

 

Archívne verzie programu

HYPO 14.02

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.02Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov. Tabuľka polohovej diferenciácie je užívateľsky príjemnejšia. Pridali sme do nej stĺpec, v...

HYPO 14.01

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.01Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov. Tabuľka polohovej diferenciácie je užívateľsky príjemnejšia. Pridali sme do nej stĺpec, v...

HYPO 14.00

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 14.00Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov. Tabuľka polohovej diferenciácie je užívateľsky príjemnejšia. Pridali sme do nej stĺpec, v...

HYPO 13.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 13.50Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodenej stavby? V novej verzii môžete ohodnotiť stavbu poškodenú ako aj nedokončenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte...

HYPO 13.01

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 13.01Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodenej stavby? V novej verzii môžete ohodnotiť stavbu poškodenú ako aj nedokončenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte...

HYPO 13.00

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 18.00Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodenej stavby? V novej verzii môžete ohodnotiť stavbu poškodenú ako aj nedokončenú. V základných údajoch označíte stavbu ako poškodenú a následne v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte...

HYPO 12.70

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 12.70Pre uľahčenie pohybu medzi záložkami v tvorbe RU sme do formuláru pridali dve nové tlačidlá Ďalej a Späť, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami. Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu...

HYPO 12.62

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 12.62Pre uľahčenie pohybu medzi záložkami v tvorbe RU sme do formuláru pridali dve nové tlačidlá Ďalej a Späť, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami. Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu...

HYPO 12.61

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 12.61Pre uľahčenie pohybu medzi záložkami v tvorbe RU sme do formuláru pridali dve nové tlačidlá Ďalej a Späť, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami. Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu...

HYPO 12.60

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 12.60Pre uľahčenie pohybu medzi záložkami v tvorbe RU sme do formuláru pridali dve nové tlačidlá Ďalej a Späť, ktoré Vám uľahčia prácu a zjednodušia pohyb medzi záložkami. Vo formulári Otvor sme vylepšili tabuľku a funkciu...

KROS
Copy link