Archív verzií HYPO

HYPO 17.01

Top novinky verzie 17.01

>

Porovnávacia metóda pre byty - Inzeráty Online

Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.
>

Podiel bytu/nebytu k pozemku

Už viac nemusíte ručne počítať podiel zo spoluvlastníckeho podielu pozemku. Program to po zadaní podielov urobí za Vás.
>

Oblúkové murivo

Dočkali ste sa. V module HypoCad môžete kresliť už aj oblúkové murivo pre priečky a obvodové murivo.
>

Posuvné dvere

K ostatným druhom dvier pribudli aj dvere posuvné vo všetkých potrebných variáciach- vnútorné, vonkajšie, jednokrídlové aj dvojkrídlové.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade je už od verzie 16.00 veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru.

Ostatné novinky verzie 17.01

  • Opravené zadávanie dokončenosti pri rodinnom dome
  • Opravená chyba v analytickej metóde, ak nebola zadaná životnosť odborným odhadom
  • Opravená tabuľka Zoznam obcí
  • Do spoluvlastníckeho podielu pozemku a podielu bytu/ nebytu k pozemku sme umožnili zadávať 15 miestne čísla   
  • Preložili sme anglické popisy v nástrojových lištách
  • Užívateľom, ktorým nefungovalo automatické zmenšovanie posudkov sme túto funkciu opravili

Archívne verzie programu

HYPO 12.50

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 12.50Zdala sa Vám práca v archivácii nepraktická? V novej archivácii nájdete funkcie, ktoré Vám prácu uľahčia. Tabuľka drží dĺžku zadaných stĺpcov, na vyhľadávanie môžete použiť rýchle filtre alebo funkciu Ctrl+F, označovanie je...

HYPO 12.01

Stiahnuť upgradeTop novinky verzie 12.00Vedie aj k zjednodušeniu zadávania. Pri porovnateľných objektoch v stavbách máte možnosť zadať odhadovaný podiel pozemku na celkovej cene. Nové zadávanie faktorov porovnávania vám umožní priamo do tabuľky napísať zdôvodnenie...

HYPO 12.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.00 Oddelenie výpočtu VŠH porovnávacou metódou zvlášť pre stavby a zvlášť pre pozemky. Zjednodušenie zadávania porovnateľných objektov a faktorov porovnávania vo výpočte VŠH porovnávacou metódou pre stavby. S novou...

HYPO 11.61

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.61 Opravená výpočtová chyba, ktorá sa vyskytovala vo výpočte všeobecnej hodnoty kombinovanou metódou, ak boli zadané náklady percentom z východiskovej hodnoty zvýšené o DPH. Stiahnuť upgrade

HYPO 11.60

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.60 Doplnená možnosť zvýšiť východiskovú hodnotu o DPH pri zadávaní nákladov vo výpočte VŠH kombinovanou metódou. Ak sú náklady zadané % z východiskovej hodnoty. HYPOCAD - Farba čiary a písma. Možnosť nastaviť si ľubovoľnú...

HYPO 11.51

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.51 Správne informatívne zobrazenie zastavanej plochy prístavby v tabuľke podlaží pre rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby. HYPOCAD - Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri kreslení okien a stavebných otvorov v prípade...

HYPO 11.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.50 Aktualizovali sme zadávanie kombinovanej metódy v súlade s prednáškami ÚSI - tabuľka s doporučenými hodnotami úrokovej miery, výpočet zaťaženia daňou z príjmu priamo v programe, informatívny výpočet nájmu ako cudzieho...

HYPO 11.01

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.01 Pridali sme viac informácií (výmera, lokalita, použitá VH na MJ, všeobecná hodnota na MJ atď.) o všetkých druhoch pozemkov do infopanela v hlavnom formulári. V pozemkoch v ZÚO bola doplnená kontrola zadania východiskovej...

HYPO 11.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 11.00 Nový modul HYPOCAD - jednoduché kreslenie pôdorysov. Modul Vám uľahčí prácu pri kreslení pôdorysov a vďaka ukladaniu Vám ušetrí čas pri používaní už existujúcich pôdorysov. Výpočet nájmu stavieb porovnaním. Nájom je možné...

HYPO 10.55

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.55 Doplnili sme aktuálnu hodnotu koeficientu cenovej úrovne do databázy podľa ÚSI pre 2Q 2012. Pri zadávaní parciel bola rozšírená možnosť pridávania čísiel spoluvlastníckeho podielu v čitateli aj menovateli na 15 čísel. V...

KROS
Copy link