Archív verzií HYPO

HYPO 16.70

Top novinky verzie 16.70

>

Prihlásenie do Hypokonferencie priamo v programe

Chcete sa odhlásiť alebo prihlásiť do Hypokonferencie? Teraz to môžete urobiť priamo v programe.
>

Vylepšené kreslenie modulovej osnovy

Do modulovej osnovy sme pridali možnosť vykreslenia osí a zmenu prvku na pravý klik. Zmeniť môžete rozmery stĺpov a ich výplň. Môžete sa rozhodnúť, či chcete zmeniť všetky stĺpy alebo len jeden. Navyše sa osnova vykreslí do stredu výkresu.
>

Automatické doplnenie miesta vypracovania v Závere posudku

V Závere posudku nájdete možnosť automatického doplnenia miesta vykonania posudku podobne ako je to s menom znalca. Po prvotnom zadaní sa miesto vykonania dopĺňa do každého ďalšieho posudku a samozrejme údaj je editovateľný.
>

Nové vzorové texty

V súlade s novelou vyhlášky 228/2018 sme k pomocným textom pridali aktualizovné vzorové texty pre Titulnú stranu, Úvod, Záver a Prílohy.
>

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch (od verzie 16.00)

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudla aj do pozemkov.Táto funkcia Vám výrazne ušetríte prácu a čas, ak máte v posudku viac pozemkov. Spolu s popismi dotiahne samotné koeficienty ako aj ich hraničné hodnoty.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru- začnite kresliť murivo alebo priečku, na klávesnici zadajte rozmer a potvrdte enter a prvok sa dokreslí na požadovanú veľkosť.

Ostatné novinky verzie 16.70

 • Prihlásenie do hypokonferencie je teraz možné priamo z programu
 • Automatické doťahovanie miesta vypracovania v Závere 
 • Nové vzorové texty podľa novely vyhlášky
 • Upravené nadpisy kapitol úvod a stanovenie technickej a východiskovej hodnoty v súlade s novou vyhláškou 
 • HypoCad- vylepšené kreslenie modulovej osnovy 
 • Zmenené znenie hlášky, ak nie je zvolený interval pre koeficienty polohovej diferenciácie
 • Všeobecné heslo pre vstup do programu pri riešení servisov 
 • Do zákonov a vyhlášiek sme pridali nové zákony v plnom znení pre Vašu referenciu
 • Vo voliteľnej tabuľke Prehľad všeobecných hodnôt stanovených rôznymi metódami sme upravili názvy metód zo skratiek na plné znenie 
 • Opravený popis v nájme stavieb a pozemkov, ktorý sa neukladal po zavretí posudku 
 • HypoCad- Oprava vzorových pôdorysov bytov 
 • Opravená databáza Zoznam obcí
 • Oprava názvu Veľké Kostoľany v katastrálnom území
 • HypoCad- Opravené menu, ktoré je určené len pre dvere a schodiská sa otváralo aj pri oknách a stavebných otvoroch
 • Oprava modrého nadpisu pri popise pre nájom pozemkov výpočtom
 • Oprava okien, ktoré sa otvárali mimo obrazovky  
 • Oprava samostatného zadania RU
 • Opravené doťahovanie kcu
 • Formát a font užívateľských textov drží pri ich vložení do posudku  

Archívne verzie programu

HYPO 4.52

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.52 Pri zadávaní východiskovej hodnoty (kombinovaná metóda ) bola prenášaná nepresná východisková hodnota jednotlivých stavieb ohodnocovaných podľa iných katalógov ako ÚSI Žilina. Pri výpočte to malo vplyv na "Náklady" a to...

HYPO 4.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 18.00 Výpočet výnosovej hodnoty pozemkov. Výpočet vecných bremien bez dane z príjmu. Možnosť vybrať v závere vhodnú metódu ohodnocovania zvlášť pre stavby a zvlášť pre pozemky. Vytvorenie databázy vzorcov striech a geometrických...

HYPO 4.20

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 18.00 Zmenené číslovanie hlavných kapitol s doplnenými úvodnými textami. Je potrebné ich vybrať cez políčko "Naplň textom" ( označenie: "vzor podľa 490/2004" ) a následne zaškrtnúť "Použiť pre nové posudky". Zadávanie úvodného...

HYPO 4.11

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.11 Možnosť vypočítať ľubovoľnú mocninu alebo odmocninu. Drobné úpravy v programe redukujúce vznik zbytočných neočakávaných chýb. Oprava chybných popisov pri stanovovaní všeobecnej hodnoty pozemkov. Oprava niektorých...

KROS
Copy link