Menu
  1. HYPO
  2. Archív verzií

Archív verzií HYPO

HYPO 17.01

Top novinky verzie 17.01

>

Porovnávacia metóda pre byty - Inzeráty Online

Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.
>

Podiel bytu/nebytu k pozemku

Už viac nemusíte ručne počítať podiel zo spoluvlastníckeho podielu pozemku. Program to po zadaní podielov urobí za Vás.
>

Oblúkové murivo

Dočkali ste sa. V module HypoCad môžete kresliť už aj oblúkové murivo pre priečky a obvodové murivo.
>

Posuvné dvere

K ostatným druhom dvier pribudli aj dvere posuvné vo všetkých potrebných variáciach- vnútorné, vonkajšie, jednokrídlové aj dvojkrídlové.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade je už od verzie 16.00 veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru.

Ostatné novinky verzie 17.01

  • Opravené zadávanie dokončenosti pri rodinnom dome
  • Opravená chyba v analytickej metóde, ak nebola zadaná životnosť odborným odhadom
  • Opravená tabuľka Zoznam obcí
  • Do spoluvlastníckeho podielu pozemku a podielu bytu/ nebytu k pozemku sme umožnili zadávať 15 miestne čísla   
  • Preložili sme anglické popisy v nástrojových lištách
  • Užívateľom, ktorým nefungovalo automatické zmenšovanie posudkov sme túto funkciu opravili

Archívne verzie programu

HYPO 5.02

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.02 Opravené priťahovanie starých aj nových posudkov cez archiváciu. V prenesených posudkoch z HYPO 4 sa zobrazia úvodné a záverečné texty, pokiaľ ste neklikli pri prezeraní týchto textov na tlačidlo Ok. V programe MEMO je...

HYPO 5.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 5.00 Úplne nový vzhľad programuV programe HYPO 5.00 je prehľadný a jednoduchý prístup ku všetkým formulárom priamo z hlavného formulára. Hlavný formulár je prvým formulárom, ktorý sa spustí hneď po štarte programu. Je upravený na...

HYPO 4.53

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.53 Oprava zadávania koeficientu cenovej úrovne. Stiahnuť upgrade

HYPO 4.51

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.51 Opravené zadávanie mocnín a odmocním tak, že program dáva pri výpočte prednosť mocninám a odmocninám pred násobením a delením. Opravený výpočet obstavaného priestoru strechy v databáze vzorcov a to strechy stanovej a...

HYPO 4.52

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.52 Pri zadávaní východiskovej hodnoty (kombinovaná metóda ) bola prenášaná nepresná východisková hodnota jednotlivých stavieb ohodnocovaných podľa iných katalógov ako ÚSI Žilina. Pri výpočte to malo vplyv na "Náklady" a to...

HYPO 4.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 18.00 Výpočet výnosovej hodnoty pozemkov. Výpočet vecných bremien bez dane z príjmu. Možnosť vybrať v závere vhodnú metódu ohodnocovania zvlášť pre stavby a zvlášť pre pozemky. Vytvorenie databázy vzorcov striech a geometrických...

HYPO 4.20

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 18.00 Zmenené číslovanie hlavných kapitol s doplnenými úvodnými textami. Je potrebné ich vybrať cez políčko "Naplň textom" ( označenie: "vzor podľa 490/2004" ) a následne zaškrtnúť "Použiť pre nové posudky". Zadávanie úvodného...

HYPO 4.11

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.11 Možnosť vypočítať ľubovoľnú mocninu alebo odmocninu. Drobné úpravy v programe redukujúce vznik zbytočných neočakávaných chýb. Oprava chybných popisov pri stanovovaní všeobecnej hodnoty pozemkov. Oprava niektorých...

KROS
O nás
Blog
Kontakty