KROS logo
Novinky HYPO 01/2017 HYPO


Pripravujeme novú verziu HYPO 15.00 a HYPOCAD 5.00

Vážený používateľ programu HYPO,

     radi by sme Vás informovali o pripravovanej verzii HYPO 15.00. Aby sme Vám maximálne ako sa len dá uľahčili prácu, tak novinky a vylepšenia, ktoré sme do programu zapracovali boli vybrané predovšetkým z podnetov od Vás, užívateľov programu Hypo.

Čo bude nové vo verzii HYPO 15.00?

Prehľadnejšie zadávanie pozemkov 
Všetky metódy výpočtu VŠH pozemku prístupné z jedného formulára

     Bolo hodnotenie pozemkov pre Vás príliš prácne a prekážalo Vám, že sa pri evidovaní pozemku zle orientovalo v programe? Zjednodušili sme Vám to. V programe nájdete nové, jednoduchšie a oveľa intuitívnejšie zadávanie pozemkov.   

     Už si nemusíte vytvárať fiktívny pozemok, ani používať na výpočet VŠH pozemku vždy metódu polohovej diferenciácie. Hodnotu pozemkov môžete teraz vypočítať akoukoľvek Vami zvolenou metódou, pričom na rozdiel od možností predchádzajúcich verzií môžete použiť porovnávaciu metódu zvlášť pre každý pozemok.
        

 

Novy výstup pri ohodnotení samostatných pozemkov v ZÚO

     Od teraz nemusíte prácne upravovať vytvorený posudok, v ktorom ste hodnotili pozemok/pozemky v ZÚO. Tento špeciálny typ výstupu sme pre Vás upravili tak, aby bol nie len obsahovo ale aj dizajnovo správne vyhotovený, a to bez potrebného Vášho ďalšieho zásahu.

 

Možnosť kopírovať kombinovanú metódu

     Už nemusíte duplicitne zadávať údaje do kombinovanej metódy. Do metódy výpočtu VŠH pribudla funkcia „Dotiahni“, prostredníctvom ktorej si môžete nakopírovať údaje z ľubovoľnej kombinovanej metódy zaevidovanej v posudku. Túto funkciu je možné využiť na kopírovanie údajov kombinovanej metódy medzi vytvorenými skupinami, a tiež medzi skupinami a stavom kedy neboli ešte objekty rozdelené do skupín. 
 

Evidovanie dokončenosti a poškodenosti pre Iné stavby

     V novej verzii máte možnosť zaevidovania nedokončenosti, príp. poškodenosti aj pre Iné stavby. Tiež sme pre Vás túto možnosť zaevidovania pridali aj pre stavby hodnotené na základe iných katalógov, nie len Metodiky ÚSI.

 

 

Možnosť vložiť zlom sekcie pred znaleckú doložku

     Do vytlačeného posudku si už môžete vkladať akékoľvek prílohy bez toho aby sa narušilo číslovanie strán posudku. Do nastavení sme pridali voľbu nečíslovať stranu so znaleckou doložkou, čím možno dosiahnuť aby ZD tvorila samostatnú, nezávislú časť vo vytvorenom posudku.

 

Novinky v module HYPOCAD 


Možnosť vloženia scanu výkresu v mierke a jeho kótovanie     Scan vkladaných výkresov (pôdorysov) máte možnosť kalibrovať (prispôsobiť mierke výkresu) a do vloženého scanu výkresu možno ďalej vkladať kóty s Vami zistenými rozmermi, prípadne vyznačovať Vami zistené zmeny oproti projektu.
 

 

Otáčanie objektov (pôdorysu) podľa vodorovnej alebo zvislej osi

     V HypoCade sa nachádza úplne nová funkcia otočenia objektov, príp. celého pôdorysu podľa vodorovnej alebo zvislej osi. A tak, už nemusíte nanovo vykreslovať zrkadlovo otočený byt k bytu, ktorý už máte  nakreslený, teraz ho stačí už len otočiť podľa vodorovnej alebo zvislej osi.      
 

Vylepšenie úchopu, presunu a kopírovania objektov

     Vylepšili sme pre Vás prácu s objektami, od teraz bude jednoduché a rýchle vykonať výber, uchopenie, presun alebo kopírovanie objektov.  
 

 Ako získate novú verziu?

  • Ide o tzv. "veľký" upgrade. Všetkým používateľom zašleme predfaktúru poštou dňa 20. 2. 2017 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
  • Verzia bude vydaná 20. 2. 2017 a vtedy začne aj jej expedícia na CD.
Ing. Juliána Mičechová


Ing. Juliána Mičechová
konzultantka znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk