KROS logo
Novinky HYPO 03/2016 HYPO


Nová verzia HYPO 14.00 + HYPOCAD 4.00

Vážený používateľ programu HYPO,

dovoľte, aby sme Vás informovali o vydaní novej verzie HYPO 14.00 a modulu HYPOCAD. 

Čo je nové vo verzii HYPO 14.00?

 • Generačná zmena programu sa dotkla napríklad spôsobu zadávania nového posudku. Ten teraz vytvoríte pomocou štyroch prehľadných krokov.

 • Tabuľka polohovej diferenciácie je užívateľsky príjemnejšia. Pridali sme do nej stĺpec, v ktorom môžete zadať zdôvodnenie výberu konkrétnej kategórie priamo ku každému faktoru.

 • Chýbala Vám možnosť ohodnotenia poškodeného rodinného domu? V novej verzii už budete môcť určiť aj VŠH poškodeného rodinného domu.

 • V novej verzii Vám ušetrí časrýchlejší prístup k popisovým formulárom. Ikony pre hlavné popisy nájdete priamo v nástrojovej lište v hlavnom formulári.

 • Hneď vedľa nových tlačidiel pre popisy nájdete aj novú funkciu Zmena štýlu písma. Táto funkcia slúži na zjednotenie štýlu písma v celom posudku (vrátane vložených popisov) na štýl, ktorý je zvolený v nastaveniach programu.

 • Do základných údajov v Závere sme doplnili nebytové priestory.

 • Pridali sme novú ikonu Rozdelenie do skupín pre ľahšie vyhľadanie tejto funkcie v programe a zvýraznili sme jej umiestnenie v stromovej štruktúre. Upravili sme poradie doposiaľ nezatriedených stavieb tak, aby bolo totožné s poradím stavieb v stromovej štruktúre.

 • Vzorec pre výpočet nákladov týkajúcich sa závady vo Vecnom bremene sme preniesli aj do výstupu.

 • Umožnili sme kopírovanie systémových textov do popisov pomocou pravého tlačidla myši alebo kombináciou kláves Ctrl+C.

 • Tak ako môžete posudok spolu s prílohami napáliť na CD, budete môcť v novej verzii posudok spolu s prílohami uložiť na určené miesto (na disku alebo mimo) pomocou jedného tlačidla.

Aktualizácia HYPO

Novinky v module HYPOCAD

 • V module HYPOCAD môžete nakresliť štvrťku, polovicu, tri štvrtiny alebo celé točité schodisko. Môžete ho skombinovať s priamym jednoramenným či dvojramenným schodiskom.Takýmto spôsobom môžete v HYPOCADE nakresliť rôzne druhy schodísk.

 • Prácu Vám uľahčí aj vylepšené kótovanie. Kóty na seba automaticky nadväzujú, bez potreby znovu označiť spoločný bod.

 • Ak sa Vám zdalo kreslenie zriaďovacích predmetov nepraktické, tak Vás iste poteší toto vylepšenie. Informatívny údaj o rozmeroch sa zobrazuje pri kreslení alebo upravovaní zriaďovacieho predmetu.

 • Pridali sme ďalšie vzorové pôdorysy bytov: B70 radový, T06B (KE) radový a bodový, T06B (NA) radový, P1.15 bodový, BA-BC radový.

 • Do programu sme doplnili výplň obdĺžnika.

Kompletný zoznam zmien sa nachádza na našej internetovej stránke.

Ako získate novú verziu?

 • Ak chcete verziu HYPO 14 a nemáte ešte zakúpený modul HYPOCAD, uhraďte farebnú predfaktúru, ktorú sme zaslali všetkým používateľom programu HYPO dňa 22. 2. 2016. Do 3 pracovných dní Vám zašleme CD s novou verziou a modulom HYPOCAD.
 • Ak chcete len verziu HYPO 14, uhraďte bielu predfaktúru a do 3 pracovných dní Vám zašleme CD s novou verziou.
 • Ak používate aj program MEMO na preddavkovej faktúre bude uvedený aj Balík podpory pre verziu MEMO 5.
 • Novú verziu HYPO 14.00 nie je možné bezplatne stiahnuť z internetu. Je to tzv. "veľký" upgrade. Ak Vám ponuka na novú verziu neprišla, dajte nám vedieť.
 • Upozornenie: Od roku 2014 je v cene Balíka podpory zohľadnené, ako často si ho obnovujete. Ak si obnovujete Balík podpory každý rok, je Vaša cena Balíka podpory výrazne nižšia.
Vladimíra Balvínová


Ing. Vladimíra Balvínová
vedúca odd. znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk