KROS logo
Novinky HYPO 04/2015 HYPO


Pripravujeme novú verziu HYPO 13.50

Vážený používateľ programu HYPO,

pripravujeme pre Vás novú verziu HYPO 13.50, v ktorej budú zapracované rôzne zmeny a vylepšenia. Vybrali sme pre Vás najzaujímavejšie novinky, kvôli ktorým sa oplatí program aktualizovať.

Čo bude nové vo verzii HYPO 13.50?

Poškodené byty a nebytové priestory

V novej verzii už budete môcť okrem poškodenej stavby hodnotiť aj poškodený byt a nebytový priestor.

 

Ďalšie novinky

  • V nájme pozemkov výpočtom nájdete novú funkciu Aplikuj a ukáž.
  • Pridali sme informatívny údaj KS vo formulári RU stavieb.
  • Nové info údaje vo výpočte podlahovej plochy bytu a nebytu: podlahová a úžitková plocha bytu.
  • Nové usporiadanie vyhlášok a usmernení.

 

Novinky v module HYPOCAD

Otáčanie obdĺžnika

V kresliacom module HYPOCAD bude možné otáčanie obdĺžnika.

 

Kreslenie mnohouholníka a kružnice

Polygón sa bude dať posúvať aj s výplňou a budete môcť meniť jeho tvar. Doplnili sme aj výplň kružnice.

 

Vzorové pôdorysy bytov

V novej verzii nájdete štyri nové pôdorysy panelových domov: P1.14-6.5RP(BA) radový, T06B-NA bodový, T06B-BB bodový a B-70 bodový.

 

 

Ako získate novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, automatická aktualizácia Vám ponúkne nainštalovanie novej verzie pri spúšťaní programu HYPO.
  • Ak máte platný Balík podpory, môžete si novú verziu bezplatne stiahnuť z našej internetovej stránky po jej zverejnení.
  • Verzia bude zverejnená na internete dňa 6. 7. 2015 a vtedy začne aj jej expedícia na CD.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, verziu 13.50 môžete získať po uhradení preddavkovej faktúry, ktorú Vám zašleme dňa 6.7. 2015.
  • Verziu si môžete objednať aj telefonicky na 041/707 10 12 alebo e-mailom naVladimíra Balvínová


Ing. Vladimíra Balvínová
vedúca odd. znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk