KROS logo
Novinky HYPO 05/2017 HYPO


Pripravujeme novú verziu HYPO 15.50 a HYPOCAD 5.50

Vážený používateľ programu HYPO,

     radi by sme Vás informovali o pripravovanej verzii HYPO 15.50, v ktorej sú zapracované rôzne zmeny a vylepšenia vyplývajúce najmä z návrhov od Vás. Pozrite si najzaujímavejšie z nich.

 

Čo bude nové vo verzii HYPO 15.50?

Zmena formulára pre nastavenie hlavičky, päty a číslovania

     Vytvorili sme úplne novú logiku pre nastavenie hlavičky, päty a číslovania, ktorú sme zjednodušili a sprehľadnili. Teraz už bude jednoduché si vytvoriť vlastnú hlavičku a pätu, príp. si nastaviť pravidlá aká hlavička, či päta s číslovaním sa bude generovať do výstupu.

 

 

Pridané rôzne kontroly do kombinovanej metódy    

     Do formulára výpočtu VŠH objektov kombinovanou metódou sme pridali rôzne kontroly a upozornenia, tak aby Vás intuitívne nasmerovali k správnemu zadávaniu hodnôt. Zároveň zadané kontroly a upozornenia slúžia aj ako prevencia pred rôznymi preklepmi a chybami z nepozornosti.

 

 

Vylepšená funkcia pripojenia posudku, alebo jeho časti

     Ak si v priebehu vypracovávania posudku spomeniete, že podobný posudok, ste už niekedy zadávali, tak stačí, ak si vďaka funkcii Pripoj posudok dotiahnete do nového posudku len určitú Vami zvolenú časť (či už jednotlivé objekty, alebo metódy výpočtu VŠH) z iného, staršieho posudku. 

 

 

Kopírovanie formátu v rámci popisových formulárov

      Do popisových formulárov sme pridali novú funkciu, vďaka ktorej bude formátovanie textov oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka novej ikonke štetca na hornej lište popisového formulára dokážete kopírovať a následne použiť akýkoľvek formát uvedený v popise. Tým pádom nemusíte manuálne formátovať jednotlivé texty uvedené vo formulári, ale stačí si len vybrať formát, ktorý sa Vám páči a nakopírovať ho na texty, ktoré chcete naformátovať.

 

 

 

 

Zrušenie výpočtu vecného bremena

     Do formulára práv a závad pribudla možnosť kedykoľvek v priebehu zadávania a výpočtu hodnoty zrušiť výpočet VŠH. V prípade, ak bude checkbox Zrušenie výpočtu VŠH, ktorý sa nachádza na spodnom okraji formulára zaškrtnutý, tak výpočet je neaktívny, a nevygeneruje sa ani do výstupu posudku.  

 

Novinky v module HYPOCAD 

 

Kopírovanie výberu medzi výkresmi

     Už nemusíte duplikovane a zdĺhavo na viacerých výkresoch vykresľovať rovnaké alebo podobné pôdorysy objektov. Odteraz je v HypoCade sprístupnená možnosť kopírovať výber aj medzi jednotlivými výkresmi. A tak pri ohodnocovaní napr. rodinného domu už nemusíte každé podlažie vykresľovať na výkrese úplne od začiatku. Teraz stačí, ak si pôdorys podlažia skopírujete do nového (alebo aj staršieho) výkresu a skopírovane podlažie si už len prispôsobíte.

 

 

 

Tenká čiara pri kreslení otvorov

     Pri kreslení stavebných otvorov, dverí a okien sa otvory do priečok a murív vykresľujú automaticky tenkou čiarou (vlásočnicou).   

  

 

Funkcia Zoskupenie objektov

     Pre lepšiu prácu s objektami a výberom slúži nová funkcia zoskupenia objektov. Po zoskupení objektov sa všetky objekty, ktoré boli vo výbere a sa zoskupili správajú ako jeden objekt, a to samozrejme až dovtedy pokiaľ zoskupenie objektov nezrušíte.

 

 Ako získate novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, automatická aktualizácia Vám ponúkne nainštalovanie novej verzie pri spustení programu HYPO.
  • Ak máte platný Balík podpory, môžete si novú verziu po jej zverejnení bezplatne stiahnuť z našej internetovej stránky.
  • Verzia bude zverejnená na internete dňa 17.7.2017 a vtedy začne aj jej expedícia na CD.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, verziu 15.50 môžete získať po uhradení preddavkovej faktúry, ktorú Vám zašleme dňa 17.7.2017.
  • Verziu si môžete objednať aj telefonicky na 041/707 10 12 alebo e-mailom na
Ing. Juliána Mičechová


Ing. Juliána Mičechová
konzultantka znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk