KROS logo
Novinky HYPO 1/2018 HYPO


Pripravujeme novú verziu HYPO 16.00

nova verzia.jpg

Tu je výber toho najlepšieho, čo pre Vás chystáme v novej verzii programu HYPO 16.00 a HYPOCAD 6.00.

Výstup pre nájom pozemkov

Nový typ výstupu Vám zjednoduší prácu pri vytváraní čoraz viac požadovaného druhu posudku- stanovenie VŠH nájmu pozemku.

 

Jednotková rekapitulácia

V celom programe nájdete informačné údaje o všeobecnej hodnote na mernú jednotku.

 

 

Kopírovanie polohovej diferenciácie stavieb

V polohovej diferenciácii stavieb sme umožnili kopírovanie kategórií medzi skupinami.

 

Preberanie koeficientov polohovej diferenciácie v pozemkoch

Obľúbená funkcia Dotiahni pribudne aj do pozemkov spolu s popisom jednotlivých koeficientov. 

 

 tip.png

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty

V Hypocade Vás tiež čaká veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru.  

 

Kreslenie stĺpoveho nosného systému

Po zadaní vstupných údajov Vám program automaticky nakreslí celú modelovú osnovu.

Ako získate novú verziu?

  • Ide o tzv. "veľký" upgrade. Všetkým používateľom zašleme predfaktúru poštou dňa 26. 2. 2018 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
  • Verzia bude vydaná 26. 2. 2018 a vtedy začne aj jej expedícia na CD.Vladimíra Balvínová


Ing. Vladimíra Balvínová
vedúca odd. znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk