KROS logo
Novinky HYPO 11/2016 HYPO


Nová verzia HYPO 14.50

Vážený používateľ programu HYPO,

dovoľte, aby sme Vás informovali o vydaní novej verzie HYPO 14.50. 

Čo je nové vo verzii HYPO 14.50?

Poškodené chaty, garáže a drobné stavby

Od verzie 14.50 už môžete stanoviť mieru poškodenia všetkých hlavných stavieb vrátané garáží a chát a drobných stavieb z príslušenstva. V základných údajoch označíte objekt ako poškodený a následne v tvorbe RU resp. v záložke Kv, dokončenosť a poškodenosť zadáte percento poškodenosti celého objektu alebo jednotlivých konštrukcií.

 

Vylepšené vkladanie fotiek do fotošablón. 

Zdržuje Vás pri práci samovoľné otáčanie fotiek pri ich vkladaní do fotošablón? Tento problém sa nám v novej verzii podarilo odstrániť. Fotky sa teraz pri vkladaní neotáčajú, ale ostávajú v takom formáte, ako boli odfotené (na šírku alebo na výšku).   

 

 

 

Jednoduchší prístup k popisom (od verzie 14.00).  

V novej verzii Vám ušetrí čas rýchlejší prístup k popisovým formulárom. Ikony pre hlavné popisy nájdete priamo v nástrojovej lište v hlavnom formulári.

 

Nové vzorové pôdorysy bytov. 

Do modulu  HYPOCAD  sme pridali  ďalšie vzorové podlažia týchto typových panelových domov: ZTB radový, LB radový a T 06B ZA bodový. Databáza vzorových pôdorysov v programe HYPOCAD teraz obsahuje spolu 85 najbežnejších bytov na Slovensku.     

 

 

 

Točité schodisko (od verzie 14.00). 

V HYPOCADe  môžete nakresliť štvrťku, polovicu, tri štvrtiny alebo celé točité schodisko. Môžete ho skombinovať s priamym jednoramenným či dvojramenným schodiskom. Takýmto spôsobom je možné v HYPOCADE nakresliť rôzne druhy schodísk.

 

Okrem týchto noviniek nájdete v novej verzii množstvo ďalších vylepšení a opráv. Kompletný zoznam zmien si môžete pozrieť na našej internetovej stránke.  

 

Ako získate novú verziu?

  • Ak máte platný Balík podpory, verziu 14.50 si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky.
  • Automatická aktualizácia Vám ponúkne stiahnutie novej verzie pri spúšťaní programu HYPO.
  • Ak nemáte platný Balík podpory, verziu 14.50 môžete získať po uhradení preddavkovej faktúry, ktorú sme zaslali všetkým používateľom programu HYPO poštou dňa 21.6.2016.
  • Ak používate aj program MEMO na preddavkovej faktúre bude uvedený aj Balík podpory pre verziu MEMO 5.50.

 

 

Aktualizácia HYPO

 

 




Vladimíra Balvínová


Ing. Vladimíra Balvínová
vedúca odd. znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina



Kontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk