KROS logo
Novinky HYPO 8/2017 HYPO


Tipy a Triky

Vážení používatelia programu HYPO,

pripravili sme pre Vás odpoveď na jednu z najčastejších otázok, týkajúcu sa uvádzania doložky podľa § 209 Civilného sporového poriadku  pri súkromných znaleckých posudkoch (posudky, ktoré predložila niektorá zo strán bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd).

Podľa § 209 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku musí obsahovať každý súkromný znalecký posudok doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.

 

ikonka Tip

Doložka podľa ods. 2 § 209 Civilného sporového poriadku

  • Vyhlásenie podľa ods. 2 § 209 Civilného sporového poriadku nájdete v Hype v Závere, na karte Vyhlásenie v hornej časti formulára.

  • Na formulári si môžete vybrať umiestnenie doložky v znaleckom posudku. Doložku je možné umiestniť do záveru ZP pred podpis znalca alebo za znaleckú doložku. Jej umiestnenie je na výbere znalca. 
  • Tip: V prípade, že sa ZP nevyhotovuje na účely súdneho konania vedeného podľa CSP sa doložka podľa § 209 CSP nepripája.

 

Odpovede na ďalšie často kladené otázky nájdete aj na našej webovej stránke

Prajeme Vám veľa úspechov pri práci v programe HYPO.
Ing. Juliána Mičechová


Ing. Juliána Mičechová
konzultantka znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk