KROS logo
Novinky HYPO x/2016 HYPO


Tipy a Triky

Vážení používatelia programu HYPO, 

     pripravili sme pre Vás odpoveď na jednu z najčastejšie kladených otázok, týkajúcu sa možnosti úpravy a formátovania textov v popisovacích formulároch.

     V Hype sa v popisoch môžu používať dva typy textov, a to formátované a neformátované. V tejto emailovej novinke budeme pozornosť venovať používaniu formátovaných textov, nabudúce si zase povieme niečo o textoch  neformátovaných.  

ikonka Tip


Používanie vlastného formátovania textov

     V poslednej dobe sa čoraz väčší dôraz kladie na grafickú úpravu posudku, ktorej aplikácia je pre profesionálne vyzerajúci posudok nevyhnutná.  Z tohto dôvodu je užívateľom sprístupnené používanie formátovaných popisov, ktorých používanie neustále zjednodušujeme. 

     Používanie vlastného formátovaných textov spočíva v nasledujúcich bodoch: 

  • V nastaveniach programu Hypo zapnite možnosť Používaj formátovane popisy;
    • zaškrtnutím tohto boxu budú do výstupu prenesené všetky texty tak, ako ste ich zadali priamo v popisovacích formulároch (veľkosť písma, tučné, kurzíva...),
    • nezaškrtnutím boxu bude text vo výstupe zobrazený podľa nastavení zadaných vo formulári Voľby a nastavenia.

  • V popisovacom formulári sa následne sprístupni lišta s ikonkami, prostredníctvom ktorých si môžete daný text už naformátovať a upraviť

  • Taktiež sa na hornej lište programu sprístupni ikona Zmena štýlu písma, ktorou možno zmeniť štýl písma celého posudku (vrátane popisov) na štýl zvolený v Nastaveniach programu (záložka Štýl písma) v bode č. 8 Obyčajný textTip: Pri práci s textom môžete okrem iného využiť napríklad aj:
          - prenos textu z Word do popisových formulárov Hypa,
          - vkladanie obrázkov a i.

 

Odpovede na ďalšie často kladené otázky nájdete aj na našej webovej stránke

Prajeme Vám veľa úspechov pri práci v programe HYPO.
Ing. Juliána Mičechová


Ing. Juliána Mičechová
konzultantka znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk