Menu

iKROS Pro

Fakturuj ako Profesionál

Funkcie balíka iKROS Pro

Balík iKROS Pro je rozšírením balíka iKROS Štart. Získate v ňom funkcie ako automatické dopĺňanie fakturačných údajov z registra firiem, či informácie o rizikovosti partnera. Pri prijatí platby si môžete evidovať úhrady faktúr ručne alebo automaticky vďaka párovaniu bankových výpisov a notifikácií s faktúrou. V prípade potreby si môžete faktúru vytlačiť v anglickom alebo nemeckom jazyku. Zvoľte si menu, v ktorej chcete faktúru uhradiť, kurz a sadzbu DPH, ak je iná ako predvolená. Zmeniť si môžete aj úvodný a záverečný text, či spôsob úhrady a dodania. Doplňte si tiež povinný text podľa vašich potrieb. Pre odlíšenie faktúr a ostatných dokladov máte k dispozícii viac číselných radov, pričom si nastavujete vlastné číslovanie. V balíku Pro toho však nájdete oveľa viac.

Register firiem a živností SR

Pri zadávaní odberateľa na faktúru vám iKROS ponúkne všetky firmy z aktuálneho registra firiem. Po kliknutí sa vám fakturačné údaje vyplnia automaticky. Získate tu tiež informáciu o spoľahlivosti svojich zákazníkov, resp. možnom riziku, ktorému by ste mali venovať pozornosť. Podrobnejšie info nájdete na stránke Finstat.sk.

Úhrady a párovanie s bankou

Získajte lepší prehľad vo faktúrach pridaním úhrady k zaplatenej faktúre. V balíku máte naviac možnosť automatického priradenia úhrady.

Stačí, ak si stiahnete bankový výpis do iKROSU alebo nastavíte automatické sťahovanie bankových výpisov a notifikácií. Prijatá platba sa s faktúrou následne spáruje sama. Všetky uhradené aj neuhradené faktúry, ich sumy a neplatičov si navyše môžete pozrieť v prehľadoch z iKROSU.

Fakturácia do zahraničia

V balíku Pro sme vylepšili i fakturáciu do zahraničia. Umožnili sme pridávanie vlastných textov aj so správnymi prekladmi. Všetky texty na faktúre ako spôsob úhrady a dodania, úvodný a záverečný text sa vám automaticky preložia do angličtiny a nemčiny. Doklad tak máte naozaj celý v cudzom jazyku, bez práce navyše a zbytočných chýb. Samozrejmosťou je použitie cudzích mien a kurzov na faktúrach, automatické dopĺňanie kurzov ECB a možnosť zadať vlastné sadzby DPH.

Číslovanie dokladov

Pod jednou strechou si môžete nastaviť spôsob číslovania nielen pre faktúry, ale aj pre zálohy, cenové ponuky, objednávky a dodacie listy. Vytvárajte samostatné číselné rady nielen pre tuzemské, ale aj pre zahraničné faktúry, dobropisy či rozlíšenie pobočiek. Stačí, ak si nastavíte kód a názov radu, formát číslovania aj s nasledujúcim číslom. V ukážke sa premietne nastavené číslovanie.

Povinné texty

Ak fakturujte s 0 % DPH, zobrazí sa bunka s možnosťou výberu povinného textu “Prenesenie daňovej povinnosti”, “Dodanie je oslobodené od dane”, alebo možnosť pridať si vlastný text. iKROS vás upozorní, ak náhodou na povinný text zabudnete.

Vlastné texty

Buďte flexibilní a prispôsobte fakturáciu svojim potrebám. Môžete si upravovať texty na faktúre tak, aby spĺňali vaše kritériá. Pridajte si vlastný spôsob dodania a úhrady.

Navyše si meníte úvodný a záverečný text podľa svojich potrieb.

Pokročilé e-maily

Uľahčujeme prácu vám aj vašim zákazníkom. Do e-mailu sme zapracovali informácie o platbe, takže váš zákazník nemusí faktúru ani otvoriť. Navyše môže priamo z e-mailu platiť cez QR kód. Nastavte si vlastný SMTP server a odosielajte faktúry pod vlastným menom. Okrem toho si môžete nastaviť automatické prikladanie dokladov vo formáte PDF. A naviac, máte možnosť pripojiť si k e-mailu akúkoľvek prílohu.

Cenník tovarov a služieb

Spravujte svoje produkty a služby na jednom mieste a nemusíte položky na faktúre vypĺňať manuálne. Názov, cena a DPH sa vám na dokladoch automaticky doplní.

Exporty pre účtovníčku

Vytvorte si elektronický archív dokladov z iKROSU. Faktúry pre účtovníčku jednoducho vyexportujete hromadne do PDF alebo do Excelu. Vďaka filtru si môžete vybrať iba tie faktúry, ktoré naozaj potrebujete.

Faktúry zo zálohovej faktúry

Vystavujete zákazníkom zálohové faktúry pred dodaním tovaru alebo služby? iKROS vám v balíku Pro umožňuje na jeden klik vystaviť faktúru k prijatej platbe aj konečnú faktúru pre vyúčtovanie. Získajte istotu, že zákazník svoju objednávku zaplatí.

Zľavy a splatnosť

Zľava za tovar nemusí byť pri fakturácii komplikáciou. iKROS vám ponúka možnosť pridania zľavy na položku alebo celý doklad. Navyše môžete predĺžiť dobu splatnosti dokladu podľa požiadaviek zákazníka. Priamo na partnerovi si nastavte zľavu za doklad a splatnosť.

Ručné a automatické upomienky

Netrápte sa zákazníkmi, ktorí si neplnia svoje povinnosti. iKROS sa o neplatičov postará za vás.

Stačí si nastaviť automatické zasielanie upomienok a vy sa tak môžete sústrediť iba na svoje podnikanie. Text a čas zasielania si zvolíte sami.

Presúvanie položiek

Potrebujete zmeniť poradie položiek alebo použiť prázdnu položku v doklade? Stačí, ak prepíšete poradové číslo a ostatné položky sa prečíslujú automaticky.

Stĺpec spolu s/bez DPH

Platitelia DPH majú možnosť zvoliť si zobrazovanie celkovej ceny položky dokladu s alebo bez DPH. Zobrazenie celkovej ceny môžete zmeniť aj na ostatných evidenciách s výnimkou Zálohových faktúr.

Kôš – obnova vymazaných dokladov

Stalo sa vám niekedy, že ste vyhodili potrebnú vec? S funkciou Kôš máte až 90 dní na to, aby ste obnovili možno nechtiac vymazaný doklad.

KROS
O nás
Blog
Kontakty