Cena za program:

Kúpa programu:
0,00 € s DPH

Prenájom na 1 mesiac:
0,00 € s DPH

Vyplňte objednávku

školenie kontaktné údaje
Prihlasujeme sa na úvodné školenie

Úvodné školenie (CENKROS 4 – oceňovanie a riadenie stavebnej výroby)

24.09.2019 08:50, Košice - ZC, KROS a.s. - zákaznícke centrum Košice, Garbiarska 5, Školiaca miestnosť, 5. poschodie, Košice

Bezplatne získavate