Cena za program:

Kúpa programu:
0,00 € s DPH

Prenájom na 1 mesiac:
0,00 € s DPH

Vyplňte objednávku

školenie kontaktné údaje
Prihlasujeme sa na úvodné školenie

Úvodné školenie (CENKROS 4 – oceňovanie a riadenie stavebnej výroby)

24.09.2019 08:50, Spišská N. Ves - ZC, KROS a.s. - zákaznícke centrum Spišská Nová Ves, Gorkého 18, Školiaca miestnosť, Spišská Nová Ves

Bezplatne získavate