Cena za program:

Kúpa programu:
0,00 € s DPH

Prenájom na 1 mesiac:
0,00 € s DPH

Vyplňte objednávku

školenie kontaktné údaje
Prihlasujeme sa na úvodné školenie

Zoznámte sa s programom (CENKROS 4 – oceňovanie a riadenie stavebnej výroby)

Bezplatne získavate