Dom Matice slovenskej, Námestie M.R.Štefánika 6, Komárno, Zasadačka I.