Europe Center, Mierová ulica 5523/2A, 929 01 Dunajská Streda

kontakt: 031 / 552 42 49