KROS a.s., zákaznícke centrum Banská Bystrica, Kapitulská 12, 3. poschodie
 

Ako nás nájdete?

Popis cesty pripravujeme.