Cena za program:

Kúpa programu:
0,00 € s DPH

Prenájom na 1 mesiac:
0,00 € s DPH

Vyplňte objednávku

školenie kontaktné údaje
Prihlasujeme sa na Predvedenie

Ochutnávka programu v Banskej Bystrici

 

Poznámky:

  • Prosíme vás, aby ste sa na podujatie dostavili aspoň 5 minút pred jeho začiatkom.
  • Počet prihlásených osôb z jednej firmy na predvedenie nie je obmedzený.