Menu
 1. KROS Academy
 2. Videoškolenia
 3. Daňové novinky a povinnosti v roku 2023

Záznam z legislatívneho webinára: Daňové novinky a povinnosti v roku 2023

Schválené novinky platné od 1. januára 2023 by mali prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia. Na legislatívnom webinári vám vysvetlíme nielen nové podmienky pre uplatnenie nároku na daňový bonus a princíp jeho výpočtu, ale napríklad aj povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti. Buďte pripravení a pozrite si s nami prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien. Zároveň si pripomenieme ďalšie oblasti a povinnosti, na ktoré netreba zabudnúť ani v roku 2023.

}

Dĺžka

2 hodiny

Zverejnenie

Január 2023

Cena

49 € (58,80 s DPH)

Lektorka

Ing. Kristína Tašková

Dozviete sa:

l

Zákon o dani z príjmov

 • Úprava definície ekonomického prepojenia a ďalšie zmeny v ustanoveniach týkajúcich sa transferového oceňovania
 • Výška a spôsob výpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa po „novom“
 • Definícia mikrodaňovníka a jeho „výhody“
 • Ako správne umoriť daňovú stratu vykázanú za 2018 – 2021
 • Akú sadzbu dane uplatniť v daňovom priznaní za rok 2022
l

Zákon o dani z pridanej hodnoty

 • Nové podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky
 • Zavedenie povinnosti odberateľa opraviť daň odpočítanú z tovarov a služieb, ak svoj záväzok neuhradí v priebehu 100 dní od lehoty splatnosti
 • Zmeny v registračných povinnostiach pre osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti
 • Spresnenie pojmu „malá zásielka“ tovaru neobchodného charakteru
 • Stanovenie postupu výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru, a ďalšie
l

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

 • Bonusy a malusy vyplývajúce z indexu daňovej spoľahlivosti
 • Predstavenie nového systému „druhej šance“
 • Ako sa skráti lehota na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku
l

Zákon o účtovníctve

 • Digitalizácia účtovníctva vs. vedenie účtovnej dokumentácie v listinnej forme
l

Zákon o dani z motorových vozidiel

 • Základné definície a veličiny pre výpočet dane za 2022

Ako prehrať videozáznam?

Po zakúpení videozáznamu ho môžete pozrieť v priebehu niekoľkých minút. Postačí si ho objednať a uhradiť v KROS účte kartou alebo internetbankingom. Pri úhrade formou predfaktúry bude videoškolenie prístupné druhý pracovný deň po pripísaní platby na náš účet.

Pozrieť si ho môžete po prihlásení do svojho KROS účtu, v menu kliknite na “Moja KROS Academy”. Kompletné materiály nájdete priamo vo videu. Stačí kliknúť na zobrazený link a materiály si uložiť.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty