E-book: Daňové priznanie FO 2017

s príkladmi

i

Počet strán

157

Zverejnenie

Január 2018

Cena

8.25 € (9,90 € s DPH)

Autor

Mgr. Júlia Ďurcová

V publikácií nájdete rady a odporúčania, ako správne vyplniť daňové priznanie. Dozviete sa, za akých podmienok si môžete uplatniť daňové výhody a zistíte, či sa schválené legislatívne zmeny v zákone o Dani z príjmov týkajú aj vás. Vďaka množstvu názorných príkladov z praxe, od tých jednoduchších až po tie zložité, bude pre Vás vypĺňanie daňového priznania oveľa jednoduchšie.

Obsah e-booku

Daň z príjmov FO z pohľadu legislatívy

 • Zmeny v zákone o dani z príjmov FO
 • Kto podáva DP, lehota na podanie DP a úhradu dane, opravné DP, dodatočné DP
 • Odklad podania DP už len na predpísanom vzore
 • Predmet dane, príjmy oslobodené od dane
 • Preukázateľné výdavky, paušálne výdavky, daňová evidencia
 • Základ dane, daňová strata, úprava základu dane pri odpisovaní osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 € a viac
 • Nezdaniteľné časti základu dane – na daňovníka, manželku, doplnkové dôchodkové sporenie (III.pilier), daňový bonus, zamestnanecká prémia

 

Praktické príklady vypĺňania DP k dani z príjmov FO typ B

 • FO s príjmami zo živnosti
 • FO s príjmami zo živnosti a zo zamestnania – ,,milionárska daň“
 • FO s príjmami zo živnosti a zo zamestnania, s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na manželku a daňového bonusu
 • FO s príjmami zo živnosti – uplatnenie paušálnych výdavkov (výdavkov percentom z príjmov)
 • FO s príjmami zo živnosti – vedenie daňovej evidencie
 • FO s príjmami zo živnosti a z prenájmu
 • FO s príjmami zo živnosti – odpis osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 EUR
 • Uplatnenie odpočtu straty
 • FO s príjmami zo živnosti v SR a zo zdrojov v zahraničí
 • FO poberateľ starobného dôchodku s príjmami zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti
 • FO poberateľ starobného dôchodku s príjmami z predaja nehnuteľnosti
 • FO poberateľ predčasného starobného dôchodku s príjmami zo živnosti

 

Praktické príklady vypĺňania DP k dani z príjmov FO typ A

 • FO s príjmami zo zamestnania
 • FO s príjmami zo zamestnania s uplatnením zamestnaneckej prémie
 • FO s príjmami zo zamestnania s uplatnením NČ na manželku a daňového bonusu na dieťa
 • Daňový rezident s príjmami zo závislej činnosti zo SR a ČR – metóda zápočtu dane
 • Daňový rezident s príjmami zo závislej činnosti zo SR a ČR – metóda vyňatia príjmov
 • FO poberateľ starobného dôchodku s príjmami zo zamestnania

 

Elektronické podanie DP k dani z príjmov FO

 • Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania
 • Export údajov do XML súboru a podanie na FS
KROS
Kros.sk