E-book: Daňové priznanie FO 2019 s príkladmi

i

Počet strán

128

Zverejnenie

Január 2020

Cena

8,25 € (9,90 € s DPH)

Autor

Erika Dingová
odborná korektúra:
Ing. Katarína Synáková

V publikácii nájdete rady a odporúčania, ako správne vyplniť daňové priznanie za rok 2019. Dozviete, aké sú nové sumy, ktoré sú dôležité pre výpočet daňovej povinnosti a overíte, či niektorá zo zmien ovplyvní aj vaše daňové priznanie. Vďaka množstvu názorných príkladov z praxe, od tých jednoduchších až po tie zložité, bude pre vás vypĺňanie daňového priznania oveľa jednoduchšie.

Obsah e-booku
 • Podávanie daňového priznania – kto podáva DP, lehoty na podanie, odklad podania DP
 • Príjmy v daňovom priznaní
 • Zdaňovanie podielu zo zisku od pozemkového spoločenstva
 • Príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • Výdavky v daňovom priznaní – paušálne výdavky, daňová evidencia, výdavky pri prenájme
 • Základ dane a jeho úprava
 • Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy – na daňovníka, manželku, na kúpele, doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňový bonus na dieťa a na bývanie
 • Ostatné informácie potrebné k vyplneniu daňového priznania
 • Dôležité čísla v roku 2019 a zmeny v daňovom priznaní
 • Podávanie daňových priznaní – exporty na Finančnú správu

 

Praktické príklady vypĺňania daňových priznaní FO typu B

 • Daňovník s príjmami zo živnosti
 • Daňovník s príjmami zo živnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a daňová evidencia
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a z pracovného pomeru – krátenie nezdaniteľnej časti na daňovníka
 • Daňovník s príjmami zo živnosti, s uplatnením nezdaniteľnej časti na manželku, na kúpele a uplatnenie daňového bonusu na dieťa
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a z prenájmu
 • Daňovník s príjmami zo živnosti, uplatnenie daňovej straty a daňového bonusu na zaplatené úroky
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a odpis osobného auta so vstupnou cenou vyššou ako 48 000,- eur
 • Daňovník s príjmami zo živnosti zo SR a s príjmami zo závislej činnosti vykonávanej na území ČR – porovnanie metódy zápočtu dane a metódy vyňatia príjmov
 • Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami zo živnosti
 • Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami zo živnosti a z prenájmu
 • Daňovník s príjmami zo zamestnania, s príjmami z predaja nehnuteľnosti a s príjmami z výhry 

 

Praktické príklady vypĺňania daňových priznaní FO typu A

 • Daňovník s príjmami zo zamestnania a z dohody o vykonaní práce
 • Daňovník s príjmami zo zamestnania s uplatnením nezdaniteľnej časti na manželku, na kúpeľnú starostlivosť a daňového bonusu na dieťa
 • Daňovník s príjmami zo zamestnania, s uplatnením nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť (manželku a dieťa) a s uplatnením daňového bonusu na dieťa
 • Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami z dohody o pracovnej činnosti
 • Daňovník s príjmami zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR a ČR – porovnanie metódy zápočtu dane a metódy vyňatia príjmov
KROS
Copy link