Menu
  1. KROS Academy
  2. E-booky
  3. Daňové priznanie fyzických osôb 2022 s príkladmi

E-book: Daňové priznanie fyzických osôb 2022 s príkladmi

i

Počet strán

105

Zverejnenie

Január 2023

Cena

15 € (18 € s DPH)

Autor

Mgr. Júlia Ďurcová

Odborný garant

Ing. Kristína Tašková

Kto má povinnosť podať daňové priznanie zo zákona a komu sa naopak oplatí podať daňové priznanie dobrovoľne? Kedy je možné získať zaplatené preddavky na dani späť? Akým spôsobom môže živnostník ušetriť na odvodoch? Poradíme vám, aké máte možnosti.

Dozviete sa, ako sa zmenila výška a podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa a aké sú zmeny v sumách nezdaniteľných častí základu dane. Kto si môže uplatniť 15 % sadzbu dane a kto daňovú stratu až do výšky základu dane.

Ste živnostník, študent, zamestnanec či dôchodca? Mali ste príjem zo zahraničia alebo ste dosiahli iné druhy príjmov? S našim e-bookom to zvládnete. Na množstve praktických príkladov vám vysvetlíme, ako správne vyplniť daňové priznanie za rok 2022.

Obsah e-booku

Podanie daňového priznania
• Typy a druhy daňových priznaní
• Kto je povinný podať daňové priznanie
• Komu sa oplatí podať daňové priznanie aj keď mu nevzniká povinnosť

Dôležité čísla pri vypĺňaní daňového priznania

Príjmy v daňovom priznaní
• Zdaniteľné príjmy
• Príjmy oslobodené od dane
• Príjem z osobnej asistencie

Výdavky v daňovom priznaní
• Preukázateľné výdavky
• Paušálne výdavky
• Daňová evidencia
• Uplatnenie výdavkov pri príjmoch z prenájmu

Nezdaniteľné časti základu dane
• NČZD na daňovníka, daňovníka – dôchodcu
• NČZD na manželku
• NČZD na doplnkové dôchodkové sporenie
• Daňový bonus na dieťa a daňový bonus na zaplatené úroky

Základ dane

Daňová strata

Praktické príklady pre vyplnenie daňového priznania FO typu A
• Daňovník s príjmami z pracovného pomeru, s uplatnením nezdaniteľnej časti na manželku a daňového bonusu na dieťa
• Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami z dohody
• Daňovník s príjmami z pracovného pomeru zo zdrojov na území v SR a ČR

Praktické príklady pre vyplnenie daňového priznania FO typu B
• Daňovník s príjmami zo živnosti a zo závislej činnosti – krátenie NČZD na daňovníka
• Daňovník s príjmami zo živnosti s uplatnením NČZD na manželku a daňového bonusu na dieťa
• Daňovník s príjmami zo živnosti a uplatnenie daňovej straty – mikrodaňovník
• Daňovník s príjmami zo živnosti a z prenájmu nehnuteľnosti s využitím príspevku na rekreáciu
• Daňovník s príjmami zo živnosti a zo závislej činnosti v zahraničí
• Daňovník s príjmami zo živnosti zo zahraničia – opatrovateľská činnosť
• Daňovník s príjmami zo závislej činnosti s príjmom z osobnej asistencie a príjmom z výhry
• Daňovník s príjmami zo živnosti s uplatneným bonusom na bývanie a III. pilierom
• Daňovník s príjmom zo závislej činnosti a príjmom z prenájmu nehnuteľnosti
• Daňovník – starobný dôchodca (od 1. 1. 2022) s príjmami zo závislej činnosti a z prenájmu
• Daňovník – starobný dôchodca (počas roka 2022) s príjmami zo živnosti

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty