E-book: Daňové priznanie FO 2018

s príkladmi

i

Počet strán

141

Zverejnenie

Január 2019

Cena

8.25 € (9,90 € s DPH)

Autor

Erika Dingová

V publikácií nájdete rady a odporúčania, ako správne vyplniť daňové priznanie za rok 2018. Dozviete sa, za akých podmienok si môžete uplatniť nové daňové výhody a zistíte, či sa legislatívne zmeny v zákone o Dani z príjmov týkajú aj vás. Vďaka množstvu názorných príkladov z praxe, od tých jednoduchších až po tie zložité, bude pre Vás vypĺňanie daňového priznania oveľa jednoduchšie.

Obsah e-booku
 • Podávanie daňového priznania – kto podáva DP, lehoty na podanie, odklad podania DP
 • Príjmy v daňovom priznaní
 • Zdaňovanie podielu zo zisku od pozemkového spoločenstva
 • Príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
 • Výdavky v daňovom priznaní – paušálne výdavky, daňová evidencia, výdavky pri prenájme
 • Základ dane a jeho úprava
 • Nezdaniteľné časti základu dane a daňové bonusy – na daňovníka, manželku, na kúpele, doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), daňový bonus na dieťa a na bývanie
 • Ostatné informácie potrebné k vyplneniu daňového priznania

 • Dôležité čísla v roku 2018 a zmeny v daňovom priznaní

 • Podávanie daňových priznaní – exporty na Finančnú správu

Praktické príklady vypĺňania daňových priznaní FO typu B

 • Daňovník s príjmami zo živnosti
 • Daňovník s príjmami zo živnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a daňová evidencia
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a z pracovného pomeru – milionárska daň
 • Daňovník s príjmami zo živnosti, s uplatnením nezdaniteľnej časti na manželku, na kúpele a uplatnenie daňového bonusu na dieťa
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a z prenájmu
 • Daňovník s príjmami zo živnosti, uplatnenie daňovej straty a daňového bonusu na zaplatené úroky
 • Daňovník s príjmami zo živnosti a odpis osobného auta so vstupnou cenou vyššou ako 48 000,- Eur
 • Daňovník s príjmami zo živnosti zo SR a s príjmami zo závislej činnosti vykonávanej na území ČR
 • Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami zo živnosti
 • Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami zo živnosti a z prenájmu
 • Daňovník s príjmami zo zamestnania, s príjmami z predaja nehnuteľnosti a s príjmami z výhry 

Praktické príklady vypĺňania daňových priznaní FO typu A

 • Daňovník s príjmami zo zamestnania
 • Daňovník s príjmami zo zamestnania s uplatnením nezdaniteľnej časti na manželku, na kúpeľnú starostlivosť a daňového bonusu na dieťa
 • Daňovník s príjmami zo zamestnania, s uplatnením nezdaniteľnej časti na kúpeľnú starostlivosť (manželku a dieťa) a s uplatnením daňového bonusu na dieťa
 • Daňovník poberateľ starobného dôchodku s príjmami z pracovnej dohody
 • Daňovník s príjmami zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR a ČR. Porovnanie metódy zápočtu dane a metódy vyňatia príjmov
KROS
Copy link