E-book: Daňové priznanie právnických osôb 2018

i

Počet strán

66

Zverejnenie

Február 2019

Cena

15 € s DPH

Autor

Ing. Ivana Jandzíková

Už sa stalo takmer pravidlom, že tlačivo daňového priznania sa mení každý rok. Aké zmeny so sebou prinieslo tentoraz? Ako si po novom poradiť so zápočtom daňovej licencie? Aj zložité veci sa dajú robiť s OMEGOU jednoducho. V e-booku nájdete podrobne vysvetlené všetky zmeny a príklady z praxe spolu s odkazmi na metodické usmernia Finančnej správy SR.

Obsah e-booku

NOVÉ TLAČIVO DAŇOVÉHO PRIZNANIA PO 2018

 • Načítanie údajov do daňového priznania
 • Odpisy hmotného majetku – Tabuľka B
 • Pripočítateľné položky v príkladoch
 • Zmeny v tlačive v časti pripočítateľné položky
 • Tabuľka A – prenos na riadok 130
 • Odpočítateľné položky v príkladoch
 • Zmeny v tlačive časti odpočítateľné položky
 • Test výšky základu dane
 • Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu riadok 303 – 308
 • Evidencia a odpočet daňovej straty
 • Daňová licencia
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Prílohy k daňovému priznaniu
 • Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového   priznania
 • Tlač a export daňového priznania

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE VS. DAŇOVÉ  PRIZNANIE PO v OMEGE

VÝKAZY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

 • Veľkostné zatriedenie účtovnej jednotky
 • Krížová kontrola Súvahy a Výkazu ziskov a strát v bežnom období
 • Údaje bezprostredne predchádzajúceho obdobia
 • Export výkazov pre finančnú správu
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Cash Flow
 • Register účtových závierok
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

UZÁVIERKA A ZÁVIERKA ÚČTOVNÍCTVA V PROGRAME OMEGA

 • Posledný prechod do nového roka a kontrola  počiatočných stavov
KROS
Copy link