E-book: Daňové priznanie právnických osôb 2019

Zložité veci robíme s OMEGOU jednoducho

i

Počet strán

66

Aktualizácia

Júl 2020

Cena

12,50 € (15 € s DPH)

Autor

Ing. Ivana Jandzíková

Odborný garant

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa

Už sa stalo takmer pravidlom, že tlačivo daňového priznania sa nám mení každý rok. Tento rok nebol žiadnou výnimkou. Či idete robiť DPPO v OMEGE prvý krát, alebo ho vypĺňate a podávate každý rok , e-book bude vašou neodmysliteľnou pomôckou. Samozrejmosťou sú konkrétne príklady priamo v programe. Čo všetko sa dozviete? Pozrite si podrobný obsah.

.

Obsah e-booku

      1. NOVÉ TLAČIVO DAŇOVÉHO PRIZNANIA PO 2019 V OMEGE

 • Načítanie údajov do daňového priznania
 • Prvá strana
 • Tabuľka B – Majetok v DPPO
 • Tabuľka F – Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia
 • Položky zvyšujúce alebo znižujúce výsledok hospodárenia na r. 100
 • Riadok 110 – Rozdiel cien pri kontrolovaných transakciách medzi závislými osobami
 • Riadok 130 – automatický prenos z Tabuľky A
 • Riadok 140 – Daňové výdavky až po zaplatení
 • Riadok 180 – DPH zaplatená v inom členskom štáte
 • Riadok 180 – Neuhradené záväzky v základe dane
 • Položky znižujúce výsledok hospodárenia
 • Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu
 • Evidencia a odpočet daňovej straty
 • Zvýhodnený odpočet daňových strát v DPPO podľa lex korona
 • Riadok 501 – Príloha k § 30c zákona
 • Riadok 710 – Tabuľka E – Výpočet dane uznanej na zápočet v zahraničí
 • Zápočet daňovej licencie a jej evidencia
 • Riadky 1060 – 1090
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Prílohy k daňovému priznaniu PO
 • Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania
 • Tlač a export daňového priznania

      2. NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE VS. DAŇOVÉ PRIZNANIE PO v OMEGE       

      3. VÝKAZY ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

 • Pravidlá pre správne zatriedenie do veľkostnej skupiny
 • Údaje bezprostredne predchádzajúceho obdobia
 • Krížová kontrola Súvahy a Výkazu ziskov a strát
 • Export výkazov pre finančnú správu
 • Poznámky k účtovnej závierke
 • Cash Flow
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
 • Uzávierka a závierka účtovníctva v programe Omega

      4. Bonusová kapitola – Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B

KROS
Copy link