Menu
 1. KROS Academy
 2. E-booky
 3. Daňové priznanie právnických osôb 2021
Tuzemské doklady z pohľadu DPH S novou legislatívou 2021

E-book: Daňové priznanie právnických osôb 2021

i

Počet strán

65

Zverejnenie

Február 2022

Cena

25 € (30 € s DPH)

Autor

Ing. Mária Lašová Turská

Odborný garant

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa
Už sa stalo takmer pravidlom, že tlačivo daňového priznania sa nám mení každý rok. Aké zmeny so sebou prinieslo tentoraz? Ako si po novom poradiť s daňovou stratou? Všetky zmeny podrobne vysvetlené a doplnené o príklady z praxe spolu s paragrafmi zhrnuté v jednom nájdete v našom e-booku.
Obsah e-booku

NOVÉ TLAČIVO DAŇOVÉHO PRIZNANIA PO 2021         

 • Načítanie údajov do daňového priznania
 • Mikrodaňovník vpraxi
 • Odpisy hmotného majetku – Tabuľka B
 • Pripočítateľné položky v príkladoch
 • Zmeny v tlačive v časti pripočítateľné položky
 • Tabuľka A – prenos na riadok 130
 • Odpočítateľné položky v príkladoch 
 • Zmeny v tlačive v časti odpočítateľné položky
 • Test výšky základu dane
 • Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu, riadok 303 – 308     
 • Evidencia a odpočet daňovej straty    
 • Daňová licencia
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Dodatočné daňové priznanie
 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
 • Prílohy k daňovému priznaniu
 • Oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového  priznania
 • Tlač a export daňového priznania

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE VS. DAŇOVÉ  PRIZNANIE PO v OMEGE

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty