Menu

E-book: Dovolenka

i

Počet strán

44

Aktualizácia

Október 2020

Cena

10 € (12 € s DPH)

Autor

Ing. Katarína Máliková

Nový e-book vám pomôže zorientovať sa v problematike dovoleniek z pohľadu legislatívy a jej uplatnenia v praxi. Dozviete sa o nároku na dovolenku, priemere na dovolenku, plánovaní, čerpaní a krátení dovolenky. Všetky získané informácie vás naučíme správne využiť v programe OLYMP. Oboznámite sa s použitím pomocných funkcií pri plánovaní a čerpaní dovoleniek. Samozrejmosťou sú ukážky tlačových zostáv, ktoré môžete v súvislosti s dovolenkou používať a tiež množstvo praktických príkladov, ktoré vám svojim vysvetlením pomôžu lepšie sa v danej téme orientovať.

Tip: S Balíkom podpory ŠTANDARD si čerpajte e-book z kreditu v Zóne pre klienta.

Obsah e-booku

Nárok na dovolenku

  • Dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomernú časť, dovolenka za odpracované dni
  • Dodatková dovolenka
  • Dovolenka pri skrátenom pracovnom úväzku a nárok na dovolenku pri zmene pracovného úväzku

Plánovanie a čerpanie dovolenky

Krátenie dovolenky

Priemer na dovolenku

  • Priemerný mesačný zárobok, priemerný zárobok a pomerná časť mzdy, pravdepodobný zárobok
  • Rozhodujúce obdobie
  • Hodinový priemer na dovolenku a minimálny dovolenkový priemer

Dovolenka v OLYMPE

Prídavné funkcie

  • Prepočet dovolenky a dovolenková kalkulačka

Tlačové zostavy

KROS
Copy link