E-book: DPH do vrecka

Zbierka 77 príkladov s najčastejšími účtovnými prípadmi o DPH

i

Počet strán

126

Aktualizované

December 2019

Cena

13 € (15,60 € s DPH)

Autor

Ing. Renáta Bulková

Lámete si hlavu nad DPH? S touto zbierkou už nemusíte strácať čas hľadaním v zákonoch.

Obsah e-booku

Základné pojmy o DPH
Nastavenia v programe pre prácu s DPH

 • Typ sumy a oddiel KV DPH
 • Dátumy na doklade
 • Najčastejšie chyby prečo doklad nevstúpi do DPH

Tuzemské doklady – zdaniteľné plnenie

 • Odoslaná faktúra pre platiteľa DPH
 • Odoslaná faktúra pre nezdaniteľnú osobu (občana)
 • Odoslaná faktúra za oslobodené plnenia § 28 až § 42
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 12 písm. a) až j)
 • Oprava daňovej povinnosti podľa § 25

Tuzemské doklady – odpočet dane

 • Výdavky osobnej potreby
 • Odpočet DPH v inom mesiaci
 • Tuzemské samozdanenie § 69
 • Oprava odpočítanej dane podľa § 53

Zahraničné doklady – daňová povinnosť

 • Vytvorenie súhrnného výkazu
 • Opravný a dodatočný súhrnný výkaz
 • Dodanie tovaru do EÚ
 • Dodanie služby do EÚ
 • Vývoz tovaru a dodanie služby mimo EÚ

Zahraničné doklady – odpočet dane

 • Nadobudnutie tovaru z EÚ
 • Nadobudnutie služby z EÚ
 • Zahraničné doklady a majetok osobnej potreby
 • Došlá faktúra s vyčíslenou zahraničnou DPH
 • Dovoz tovaru a služby mimo EÚ

Príklady z praxe

 • Trojstranný obchod
 • Faktúra od Alza CZ
 • Posun odpočtu DPH na zahraničnej došlej faktúre
 • Poistná udalosť
 • Osobitný režim § 68d
 • Koeficientovaná DPH
 • Účtovanie mýtneho
 • Účtovanie stravného
 • Zaúčtovanie krádeže

Účtovanie preddavkov
Podanie výkazov

 • Kontrola po uzávierke DPH
 • Návod na elektronické podanie DP DPH a KV DPH
 • Pomôcky pre jednoduchšiu prácu s DPH

KROS
Copy link