Menu

Legislatívna TOUR 2020/2021

zimné online konferencie

Kúpiť
záznam

Uzávierka účtovníctva
a novinky v legislatíve

2. 12. 2020 – 3. 12. 2020

Kúpiť
záznam

Legislatívne zmeny
v mzdácha ročné zúčtovanie

26. 1. 2021 – 27. 1. 2021

Kúpiť
záznam

Daňové priznanie PO
aj s daňovou poradkyňou

3. 2. 2021 – 4. 2. 2021

Vydajte sa s nami na šnúru koncoročných legislatívnych online školeníČakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém. Nebude chýbať daňová poradkyňa, audítorkaprávnik či špecialistky v oblasti miezd a účtovníctva. Negooglite paragrafy a odpovede na internete. Spoľahnite sa na nás. 

Aby sme to mali dokonale bezpečné, presunieme sa do sveta online. Materiály vám pošleme v predstihu. Tešíme sa na vás. 

Tip: S Balíkom podpory ŠTANDARD získate konferenciu so zľavou 20 %. S Balíkom podpory PRÉMIUM ju máte za polovicu.

Forma

Online prezentácia

Cena za konferenciu

82,00 € bez DPH 

Z

Navyše získate

Materiály + videozáznam

Konferencia: Legislatívne zmeny v mzdách a ročné zúčtovanie

Veľké legislatívne zmeny v roku 2020 preskúšali nejedného mzdára. Aj v roku 2021 ich spolu zvládneme na jednotku. Prinesieme vám prehľad zmien platných od 1. januára a vysvetlíme, aké miesto bude mať v živote mzdára známe podnikateľské kilečko. Okom právnika zaostríme na aktuálnu tému pracovného práva. Prevedieme vás povinnosťami zamestnanca a zamestnávateľa pri vykonaní ročného zúčtovania a posvietime si aj na najčastejšie príklady z praxe.

26. 1. 2021

08:30 – 14:00

 

Prehľad legislatívnych zmien v mzdovej účtarni od 1. januára 2021

 

Podnikateľské kilečko v živote personalistu a mzdára v novom roku

 

Ďalšie dôležité legislatívne zmeny v roku 2021

 

Martina Tichá, Ing. Alena Kováčiková, legislatívne špecialistky

11:00 - 12:00

Prestávka na obed

27. 1. 2021

08:30 – 14:00

 

Okom právnika zaostrené na aktuálnu legislatívnu tému

 

JUDr. Adam Leško, právnik

 

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa určené legislatívnymi termínmi

 

Legislatíva ročného zúčtovania dane za rok 2020 od A po Z spolu s praktickými príkladmi

 

Martina Tichá, Ing. Alena Kováčiková, legislatívne špecialistky

11:00 - 12:00

Prestávka na obed

Konferencia: Daňové priznanie PO aj s daňovou poradkyňou

Nový rok v účtovníctve patrí novým daňovým priznaniam. V tomto znamení sa bude niesť aj februárová  konferencia. Na to, ako správne určiť základ dane a posúdiť nedaňové náklady či výnosy sa pozrieme s daňovou poradkyňou. Audítorka vám priblíži, ako správne vypočítať podiely zo zisku. Ukážeme si aj to, ako s OMEGOU čo najjednoduchšie skontrolovať výkazy a daňové priznanie.

3. 2. 2021

08:30 – 11:30

 

Sprievodca vypĺňaním daňového priznania PO

 

Ing. Mária Turská, konzultantka programu OMEGA

Zmeny v DPPO z legislatívneho pohľadu daňovej poradkyne

 

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa

11:30 - 12:15

Prestávka na obed

12:15 - 13:15

Novinky v DPH od 2021 v programe OMEGA

Ing. Dana Hrošová, konzultantka programu OMEGA

4. 2. 2021

8:30 - 10:30

Správne určenie základu dane, odpočítateľné a pripočítateľné položky z pohľadu daňovej poradkyne

Ing. Katarína Synákova, daňová poradkyňa

10:45 - 11:30

Je účtovný výsledok hospodárenia to isté ako daňový? Ktorý je základom pre vyplatenie podielov na zisku?

Ing. Iveta Demčáková, CA, audítorka

11:30 - 12:15

Prestávka na obed

12:15 - 14:00

Účtovná závierka a kontrola výkazov

Mgr. Martina Ďurčová, konzultantka programu OMEGA

Konferencia: Uzávierka účtovníctva a novinky v legislatíve

Legislatívnu tour odštartujeme hneď v úvode silnou témou. Popri uzávierkových prácach sa pozrieme na to, ako časové rozlíšenie, nevyfakturované dodávky a rezervy vidí audítorka. Zmeny v legislatíve pri uzatváraní roka vysvetlí daňová poradkyňa, ktorá vám predstaví aj novinky v zákonoch 2021. Ukážeme si, čo sa mení pri Daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel a s čím všetkým vie pomôcť OMEGA.

2. 12. 2020

8:30 - 9:30

Uzávierka od A po Z

Ing. Dana Hrošová, konzultantka programu OMEGA

9:45 - 11:15

Kontrola a inventarizácia účtovných tried

Ing. Mária Turská, konzultantka programu OMEGA

11:30 - 13:00

Časové rozlíšenie, nevyfakturované dodávky a rezervy z pohľadu audítorky

Ing. Iveta Demčáková, CA, audítorka

3. 12. 2020

08:30 – 10:00

 

DPMV krok po kroku a legislatívne zmeny od 2021

 

 

Mgr. Martina Ďurčová, konzultantka programu OMEGA

 

Ing. Miroslava Horňáková, legislatívna analytička

10:15 - 12:45

Legislatívne zmeny pri uzatváraní roka 2020 a novinky od 2021 z pohľadu daňovej poradkyne

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa

13:00 - 13:30

Prechod do nového roka a doklady na prelome rokov

Ing. Mária Turská, konzultantka programu OMEGA

KROS
O nás
Blog
Kontakty