Menu

Legislatívna TOUR 2021/2022

zimné online konferencie

Uzávierka účtovníctva
a zmeny v legislatíve 2022

1. 12. – 2. 12. 2021

Novinky v mzdovej legislatíve
a ročné zúčtovanie dane

26. 1. – 27. 1. 2022

DPPO 2021 pohľadom daňovej
poradkyne a zmeny v DPH

2. 2. – 3. 2. 2022

Konferencia: Uzávierka účtovníctva a zmeny v legislatíve 2022

Tip pre vás

S Balíkom podpory ŠTANDARD získate navyše zľavu 20 %. S Balíkom podpory PRÉMIUM 50 %.

Forma

Online prezentácia

Cena za konferenciu

97,00 € (116,40 s DPH)

Z

Navyše získate

Materiály + videozáznam

Legislatívnu TOUR odštartujeme hneď v úvode silnou témou. V prvej konferencii si pripomenieme, ako postupovať pri uzávierke. Ukážeme si, ako jednoducho si poradíte s časovým rozlíšením aj s dokladmi na prelome rokov. Daňová poradkyňa vysvetlí, aké legislatívne zmeny nás čakajú v roku 2022 a predstaví aj pripravovanú novinku k elektronizácii účtovníctva. Pripomenieme si tiež, ako na DPMV v programe a čo všetko za vás OMEGA spraví automaticky.

1. deň

1. 12. 2021
Streda

}

08:30

trvanie
150 minút

Mária Lašová Turská

konzultantka programu OMEGA

Uzávierka účtovníctva a prechod do nového roka

Koniec roka je za dverami a s ním aj uzávierkové obdobie. Pozrime sa spolu na to, ako uzatvoriť účtovníctvo a vykonať prechod do nového roka.

Dozviete sa :

 • Ako vytvárať rezervy a opravné položky
 • Na čo nezabudnúť pri nevyfakturovaných dodávkach
 • Ako skontrolovať časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • Ako vytvoriť databázu 2022 a preniesť vybrané evidencie
 • Ako zaúčtovať faktúry na prelome rokov
}

11:00

trvanie
45 minút

Obedná prestávka

}

11:45

trvanie
135 minút

Eva Vojteková

konzultantka programu OMEGA

Kontrola a inventarizácia účtovných tried

Majte prehľad o svojom majetku. Zodpovedá to, čo vidíte v účtovníctve aj skutočnosti? Odpoveď prinesie inventarizácia majetku a záväzkov, pomocou ktorej jednoducho porovnáte ich účtovný a skutočný stav.

Povieme si:

 • Ako skontrolovať účtovníctvo na konci roka
 • Ako porovnať skutočný a účtovný stav majetku, banky, pokladnice
 • Ako skontrolovať stav vašich pohľadávok a záväzkov voči obchodným partnerom
 • Kedy a prečo vznikajú rozdiely v inventarizácii

2. deň

2. 12. 2021
Štvrtok

}

8:30

trvanie
150 minút

Katarína Synáková

daňová poradkyňa

Mária Lašová Turská

konzultantka programu OMEGA

Legislatívne novinky od roku 2022 s daňovou poradkyňou

S daňovou poradkyňou sa pozrieme na novinky v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku a účtovníctva.

Čo je nové?

 • Pripravujú sa zmeny v daňovom poriadku a zákone o DPH zamerané na boj proti daňovým únikom
 • Zavádza sa verejná a transparentná forma hodnotenia podnikateľov správcom dane
 • Budú listinné doklady a archív minulosťou? Zákon o účtovníctve prináša jasnejšie pravidlá v elektronizácii účtovníctva
 • Menia sa podmienky, kedy môže účtovná jednotka listinný doklad archivovať len v elektronickej podobe. Nové povinnosti v interných smerniciach.
 • Predávate v hotovosti? Legislatívny návrh prináša nové zaokrúhľovanie výslednej ceny nákupu.
 • Mení sa aj Zákon o dani z príjmov. Ako? Dozviete sa u nás.

Ako na elektronické účtovníctvo?

Čo musia spĺňať elektronické účtovné doklady , aby boli v súlade s legislatívou? Pozrite si návod na elektronický archív účtovných dokladov.

}

11:00

trvanie 45 minút

Obedná prestávka

}

11:45

trvanie
60 minút

Iveta Demčáková

audítorka

Téma s audítorkou: Najčastejšie chyby v účtovnej závierke

Aké sú najčastejšie chyby v účtovnej závierke zistené pri auditoch? Chyby v jednotlivých riadkoch účtovnej závierky priblíži audítorka aj na príkladoch z praxe.
}

12:45

trvanie
15 minút

Prestávka

}

13:00

trvanie 60 minút

Eva Vojteková

konzultantka programu OMEGA

Ako na DPMV v OMEGE?

Daňové priznanie k motorovým vozidlám podávame len raz ročne. Pripomeňme si všetky dôležité kroky pre jeho správne vyplnenie. Aj tento rok si na praktických príkladoch ukážeme, ako jednoducho program OMEGA vytvorí daňové priznanie.

Ukážeme si:

 • Ako správne zaevidovať automobily v programe
 • Čo všetko program OMEGA urobí automaticky za vás
 • Ako vypočítať daň za ťahač, náves a elektromobil
 • Ako uplatniť 2 rôzne sadzby dane počas 1 zdaňovacieho obdobia
 • Ako evidovať používanie súkromného automobilu na služobné účely
KROS
O nás
Blog
Kontakty