E-book: Mzdy počas pandémie COVID-19

i

Počet strán

65

Aktualizácia

September 2020

Cena

12,50 € (15 € s DPH)

Autor

Ing. Júlia Kyselová
Ing. Zuzana Šeligová

E-book ponúka zrozumiteľné vysvetlenie mimoriadnych zmien v zákonoch, ktoré platia pre mzdovú agendu v čase pandémie. Nájdete tu zmeny v Zákonníku práce, ako aj informácie o posune lehôt v čase pandémie či odvodoch zamestnávateľa. Nevynechali sme ani karanténnu PN a pandemickú OČR. Dozviete sa, aké možnosti má zamestnávateľ, ktorý musel obmedziť chod prevádzky. Témy sú doplnené o otázky z praxe a upozornenia, ako sa vyhnúť chybám.

Tip: S Balíkom podpory ŠTANDARD si čerpajte e-book z kreditu v Zóne pre klienta.

Obsah e-booku

Úvod

 • Základné pojmy
 • Prehľad prijatých noviel v súvislosti s pandémiou COVID-19

Zamestnanec v karanténe

 • Karanténa od 1. septembra 2020
 • Karanténa z pohľadu Zákonníka práce
 • Vystavenie karanténnej práceneschopnosti
 • Informačná povinnosť zamestnanca voči zamestnávateľovi
 • Informačná povinnosť z pohľadu BOZP
 • Informačná povinnosť zamestnávateľa od 1. septembra 2020
 • Nemocenské v nekrízovom období
 • Karanténne nemocenské 
 • Karanténne nemocenské – osoby bez nemocenského poistenia
 • Evidencia v programe v OLYMP
 • Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa
 • Otázky a odpovede

Zmeny v zákonníku práce od 4. apríla 2020

 • Pravidlá pre dojednanie výkonu práce z domu
 • Podmienky rozvrhovania pracovného času a dovolenky
 • Ochrana zamestnancov pri prekážkach v práci
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Zmeny v Zákonníku práce od 17. júna 2020

 • Základné pravidlá v „nekrízovom“ období 
 • Mimoriadne pravidlá počas COVID-19

Možnosti zamestnávateľa pri obmedzení prevádzky

Nárok na dovolenku v krízovom období

 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa a nárok na dovolenku
 • Nárok na dovolenku počas karanténnej PN a OČR

Ošetrovné

 • Zmeny v ošetrovnom a zavedenie pandemického ošetrovného
 • Nárok na pandemické ošetrovné
 • Nahlasovanie pandemickej OČR zamestnávateľovi
 • Žiadosť o pandemické ošetrovné a čestné vyhlásenie 
 • OČR po návrate do škôl a počas školských prázdnin
 • Oznamovacie povinnosti a platenie poistného
 • Evidencia v programe OLYMP
 • Príklady zadania OČR
 • Otázky a odpovede

Odvody zamestnávateľa počas pandémie

 • Odklad a odpustenie odvodov 
 • Odklad splatnosti poistného 
 • Odložené odvody v mzdách a účtovníctve
 • Odpustenie platenie poistného
 • Odpustené odvody v mzdách a účtovníctve
 • Otázky a odpovede

Lehoty v čase pandémie COVID-19

 • Daňové lehoty 
 • Zdravotné poistenie 
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia 
 • Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
 • Otázky a odpovede 
KROS
Copy link