Menu

Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

Ste investor, máte limitovaný rozpočet a nechcete minúť ani cent navyše?
Počas celodenného kurzu preskúmate do detailu cenníkovú databázu, zistíte, čo obsahujú a ako sú vypočítané orientačné ceny, čo môžu byť oprávnené náklady zhotoviteľa. V praktickej časti sa naučíte vytvoriť zadanie pre výberové konanie a následne aj vyhodnocovať ponuky. Z hľadiska celkových nákladov stavby je potrebné priebežne sledovať čerpanie zmluvného rozpočtu. S tým vám pomôže aplikácia KROS Priebeh výstavby, ktorú budete vedieť po pár minútach ovládať.

 1. KROS Academy
 2. Podujatia CENKROS
 3. Podujatia
 4. Kurzy CENKROS
 5. Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby
7. 3. 2023
Bratislava

Kurz: Od prípravy zadania cez výber zhotoviteľa až po prevzatie stavby

Pre koho je kurz určený?

Ste investor? Robíte verejné súťaže alebo výberové konania?
Je pre vás dôležité vedieť, čo je obsiahnuté v cenníkových položkách, čo sú poznámky k cenám, VRN a ZRN a Prílohy k cenníkom?
Zostavujete kontrolný rozpočet, kontrolujete, porovnávate ceny a vyberáte vhodného uchádzača?
Potrebujete sledovať, ako sa zákazka realizuje, fakturuje a komunikovať s účastníkmi stavby?
Potom je tento kurz určený práve vám.

Program kurzu:

 • Kurz je zameraný na tvorbu zadaní a výberových konaní
 • Orientácia v cenníkovej databáze a aktívne využívanie dôležitých informácií z nej, ktoré vám pomôžu pri vyhodnocovaní cien či množstva a dajú aj odpoveď na to, čo je a čo nie je v cenách položiek započítané
 • Pojmy ako prirážky, presuny, koeficienty množstva či malý rozsah neostanú nepovšimnuté
 • Vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) – oboznámenie sa s možnosťami, ako môžu byť určené a evidované
 • Smerné položky – ich význam a využitie vo verejnom obstarávaní
 • Vyhodnocovanie výberových konaní a porovnávanie cien
 • Čerpanie zmluvného rozpočtu a zmeny vždy pod kontrolou
 • Teória prepojená s praxou pre lepšie porozumenie problematiky oceňovania stavebných prác

V cene kurzu sú tlačené materiály, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na cenkros@kros.sk

Certifikát

Po skončení kurzu získate certifikát, ktorým preukážete nadobudnuté vedomosti a zatraktívnite tak svoj pracovný profil.

Pozrite si program kurzu

Úvod do teórie rozpočtu, cien a databáz

 • Čo je rozpočet a typy zmluvných cien
 • Smerné orientačné oceňovacie a kalkulačné nástroje (databáza)
  • základné dokumenty databázy
  • štruktúra databázy (TSKP a TSP)
  • obsah cien
  • hodinové zúčtovacie sadzby (HZS)
 • Kalkulačný vzorec a kalkulácia jednotkovej ceny
  • materiály
  • mzdy
  • stroje
  • ostatné priame náklady
  • réžie
  • zisk a riziko
 • Vybrané časti z dokumentu Pravidlá
  • vedľajšie rozpočtové náklady (VRN)
  • obsah réžií
  • dopravné náklady na materiál – mimostavenisková doprava
  • cenové rady (príplatky za malý a menší rozsah zákazky)

Práca v programe CENKROS 4

 • Príprava a kontrola zadania do výberového konania
 • Oferta – vyhodnocovanie ponúk a výber vhodného uchádzača, nahratie ponuky od víťaza
 • Detailné porovnanie položiek – zmeny mernej jednotky, množstva v porovnaní so zadaním, porovnanie cien s cenníkovou databázou Cenekon
 • Sledovanie priebehu realizácie zákazky – Súpisy vykonaných prác, evidencia a schvaľovanie zmien počas výstavby, export podkladov pre fakturáciu

 

Podmienky platby + storno

Podmienky platby:

Kurz je potrebné uhradiť do 7 dní po vystavení faktúry. Ak do konania kurzu ostáva menej ako 7 pracovných dní, je nutné uhradiť kurz najneskôr nasledujúci deň po prihlásení. Faktúry neuhradené v tomto termíne budú stornované a miesto na kurze uvoľnené pre ďalších záujemcov. Ďakujeme za pochopenie.

Storno podmienky:

 • Účastník je oprávnený odhlásiť sa bez storno poplatku, ak oznámi svoju neúčasť najmenej 14 dní pred začiatkom kurzu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu cenkros@kros.sk alebo telefonicky na tel. č. 041/707 10 31.
 • V prípade neskoršieho odhlásenia, najneskôr však 7 dní pred začiatkom kurzu, bude účastníkovi účtovaný storno poplatok vo výške 30 % z ceny kurzu.
 • Účastník, ktorý oznámi odhlásenie z kurzu neskôr ako 7 dní pred začiatkom kurzu, je povinný uhradiť storno poplatok vo výške 100 % ceny kurzu, na ktorý sa záväzne prihlásil.

Kurzami vás prevedú:

Ing. Zuzana Pažická

Ing. Zuzana Pažická

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Ing. Adrián Ďuriš, PhD.

Ing. Štefan Bekeš

Ing. Štefan Bekeš

Ing. Richard Miške, PhD.

Ing. Richard Miške, PhD.

Predpokladané trvanie kurzu:

Od 9:00 do 15:30

249 €

bez DPH

Vhodné pre:
Investor, stavebný dozor, verejný obstarávateľ

Forma:
Práca na počítači

Trvanie:
1 deň

Miesto konania:
Žilina, Bratislava, Košice

Prihlásiť sa

Ďalšia ponuka kurzov:

Od výkresu až po položkový rozpočet stavby

Počas dvoch dní vám ukážeme, ako čo najlepšie využívať informácie z cenníkových databáz.

Viac info

Súpis vykonaných prác ako podklad pre fakturáciu

Staňte sa profesionálmi v sledovaní priebehu realizácie zákazky od začiatku až po dokončenie.

Viac info

Od kalkulácie vlastných nákladov a zisku až po posledný súpis prác

Vďaka kurzu budete mať zisk na vašich stavbách vždy pod kontrolou.

Viac info

KROS
O nás
Blog
Kontakty