Menu
Tuzemské doklady z pohľadu DPH  S novou legislatívou 2021

E-book: Daňová poradkyňa odpovedá

Odpovede na otázky z konferencie Daňové priznanie 2020

i

Počet strán

20

Zverejnenie

Marec 2021

Cena

20 € (24 € s DPH)

Autor

Ing. Katarína Synáková, daňová poradkyňa

Ing. Iveta Demčáková, CA, audítorka

Dostali ste od štátu príspevok prvej pomoci? Ako takéto príspevky účtovať a ako sa zobrazia v daňovom priznaní? Alebo sa trápite s inými dotáciami? Aj na tieto otázky Vám prinášame odpovede priamo od daňovej poradkyne a audítorky.

Prečítajte si, ako postupovať pri majetku, ktorý sa prenajíma len z časti, čo s osobným automobilom používaným aj na súkromné účely z pohľadu odpisov a z pohľadu PHL, ale aj to, či je potrebné robiť opravné položky k zásobám ležiacim na sklade.

Všetky odpovede nájdete na jednom mieste. V novom e-booku nájdete spracovaných viac ako 50 otázok, ktoré odzneli počas konferencie k Daňovému priznaniu PO 2020 na Legislatívnej TOUR.

Obsah e-booku
  • Odpisovaný hmotný majetok         
  • Majetok charakteru osobnej potreby           
  • PHL       
  • Dotácie: CORONA príspevky prvej pomoci z ÚPSVaR
  • Iné dotácie         
  • Sadzba dane z príjmov     
  • Riadok 560 DPPO 2020     
  • Odpočet straty v DPPO
  • Pripočítateľné položky v DPPO
KROS
Copy link