Menu
 1. KROS Academy
 2. E-booky
 3. Opravné doklady z pohľadu DPH s novou legislatívou 2021
Opravné doklady z pohľadu DPH

E-book:
Opravné doklady z pohľadu DPH
s novou legislatívou 2021

i

Počet strán

46

Zverejnenie

Február 2021

Cena

20 € (24 € s DPH)

Autor

Ing. Dana Hrošová

Odborný garant

Ing. Katarína Bohdalová, daňová poradkyňa

Nie je oprava ako oprava. To platí aj pri DPH-čke. V praxi sa môžete stretnúť s rôznymi typmi opravných dokladov. Vedeli ste napríklad, že nie každý dobropis sa eviduje v riadnom daňovom priznaní DPH? A že si môžete od januára 2021 vypýtať za určitých podmienok DPHčku od štátu späť?

Prečítajte si, ako na opravné doklady z pohľadu legislatívy, kedy správne uvádzať dobropisy a ťarchopisy v kontrolnom výkaz ale aj to, ako opraviť doklady pri nesprávnej sadzbe DPH. Toto všetko a ešte viac nájdete na jednom mieste – v novom e-booku. A samozrejme s novou legislatívou platnou od januára 2021.

Obsah e-booku
 • Opravný doklad
 • Opravné doklady – oprava základu dane a dane § 25
 • Tuzemské dobropisy
 • Došlý dobropis
 • Došlý ťarchopis
 • Odoslaný dobropis
 • Odoslaný ťarchopis
 • Dobropis v poskytnutých preddavkoch
 • Došlý dobropis s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12
 • Odoslaný dobropis s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12
 • Vyúčtovanie energií
 • Storno nákupu v hotovosti
 • Zahraničné dobropisy
 • Došlý dobropis
 • Došlý ťarchopis
 • Odoslaný dobropis
 • Odoslaný ťarchopis
 • Opravné doklady vyhotovené v súvislosti s opravou chyby
 • Opravný doklad – nesprávne uvedená cena
 • Opravný doklad – zmena daňového režimu
 • Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení za dodávku T/S
 • Vystavenie prvého opravného dokladu – dodávateľ
 • Zaúčtovanie prvého opravného dokladu – odberateľ
 • Vystavenie druhého opravného dokladu – dodávateľ
 • Zaúčtovanie druhého opravného dokladu – odberateľ
 • Dobropis v sklade
 • Opravné typy súm v OMEGE
 • Daňové priznanie DPH
 • Kontrolný výkaz DPH
 • Najčastejšie chyby prečo doklad nevstúpi do DP DPH alebo KV DPH
 • Účtovanie dokladov s DPH – odoslané faktúry
 • Účtovanie dokladov s DPH – došlé faktúry

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty