Menu
Opravné doklady z pohľadu DPH

E-book:
Opravné doklady z pohľadu DPH
s novou legislatívou 2021

i

Počet strán

46

Zverejnenie

Február 2021

Cena

20 € (24 € s DPH)

Autor

Ing. Dana Hrošová

Nie je oprava ako oprava. To platí aj pri DPH-čke. V praxi sa môžete stretnúť s rôznymi typmi opravných dokladov. Vedeli ste napríklad, že nie každý dobropis sa eviduje v riadnom daňovom priznaní DPH? A že si môžete od januára 2021 vypýtať za určitých podmienok DPHčku od štátu späť?

Prečítajte si, ako na opravné doklady z pohľadu legislatívy, kedy správne uvádzať dobropisy a ťarchopisy v kontrolnom výkaz ale aj to, ako opraviť doklady pri nesprávnej sadzbe DPH. Toto všetko a ešte viac nájdete na jednom mieste – v novom e-booku. A samozrejme s novou legislatívou platnou od januára 2021.

Obsah e-booku
 • Opravný doklad
 • Opravné doklady – oprava základu dane a dane § 25
 • Tuzemské dobropisy
 • Došlý dobropis
 • Došlý ťarchopis
 • Odoslaný dobropis
 • Odoslaný ťarchopis
 • Dobropis v poskytnutých preddavkoch
 • Došlý dobropis s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12
 • Odoslaný dobropis s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12
 • Vyúčtovanie energií
 • Storno nákupu v hotovosti
 • Zahraničné dobropisy
 • Došlý dobropis
 • Došlý ťarchopis
 • Odoslaný dobropis
 • Odoslaný ťarchopis
 • Opravné doklady vyhotovené v súvislosti s opravou chyby
 • Opravný doklad – nesprávne uvedená cena
 • Opravný doklad – zmena daňového režimu
 • Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení za dodávku T/S
 • Vystavenie prvého opravného dokladu – dodávateľ
 • Zaúčtovanie prvého opravného dokladu – odberateľ
 • Vystavenie druhého opravného dokladu – dodávateľ
 • Zaúčtovanie druhého opravného dokladu – odberateľ
 • Dobropis v sklade
 • Opravné typy súm v OMEGE
 • Daňové priznanie DPH
 • Kontrolný výkaz DPH
 • Najčastejšie chyby prečo doklad nevstúpi do DP DPH alebo KV DPH
 • Účtovanie dokladov s DPH – odoslané faktúry
 • Účtovanie dokladov s DPH – došlé faktúry
KROS
Copy link