E-book: Postupy a príklady účtovania

v programe ALFA plus

Užitočný pomocník pre každú účtovníčku

i

Počet strán

298

Zverejnenie

Jún 2016

Cena

25 € (30 € s DPH)

Cena

25 € (30 € s DPH)

Autor

Ing. Zuzana Golierová

Stretávate sa v praxi s rôznymi účtovnými prípadmi a potrebujete pomôcť s ich zaúčtovaním? Publikácia Postupy a príklady účtovania v programe ALFA plus vám pomôže vyriešiť aj zložité účtovné problémy. Nájdete v nej popis celého priebehu účtovníctva, od založenia firmy, nastavenia základných parametrov, praktických príkladov účtovania overených v praxi, až po ukončenie účtovného roku. Veríme, že vám publikácia poskytne užitočné rady ako jednoducho a efektívne pracovať s programom a stane sa vašim obľúbeným pomocníkom pri vedení jednoduchého účtovníctva.

Obsah e-booku
 • Úvod
 • Začíname účtovať v ALFE plus
  • Základné nastavenia účtovania
  • Číselníky
 • Účtovanie v peňažnom denníku
  • Osobný vklad podnikateľa do pokladnice
  • Nákup kancelárskych potrieb v hotovosti
  • Platba kartou
  • Účtovanie parkovného plateného SMS správou
  • Účtovanie výdavkov za nákup PHL
  • Zaúčtovanie tržby z registračnej pokladnice
  • Výber peňažných prostriedkov z bankového účtu do pokladnice
  • Zaúčtovanie úhrady vystavenej a došlej faktúry
  • Vzájomný zápočet dokladov
 • Fakturácia v programe ALFA plus
  • Vystavenie faktúry pre tuzemského odberateľa
  • Vystavenie faktúry pre odberateľa z EÚ za tovar a službu
  • Vystavenie faktúry za vybranú službu pre občana do EÚ, tzv. „Mini one stop shop“

 • Došlé faktúry
  • Zaevidovanie došlej tuzemskej faktúry
  • Zaevidovanie došlej faktúry z EÚ za tovar
  • Zaevidovanie došlej faktúry z tretích štátov za tovar a službu
  • Účtovanie JCD pri dovoze tovaru zo zahraničia
  • Rozúčtovanie došlej faktúry do osobnej potreby
  • Zaevidovanie došlej faktúry za stavebné práce od 1.1.2016 podľa § 69 ods. 12 písm. j)
  • Účtovanie spotrebného úveru, prijatej dotácie z úradu práce, poistnej udalosti a lízingu
 • Preddavkové faktúry
  • Účtovanie prijatých a poskytnutých preddavkov
 • Dobropisy
  • Vystavenie a zaevidovanie dobropisu
 • Stravné lístky
  • Účtovanie stravných lístkov pre podnikateľov a pre zamestnancov
  • Nákup obedov pre zamestnancov
  • Účtovanie platby stravnými lístkami
 • Mzdy
  • Odvody do fondov platené podnikateľom
  • Účtovanie miezd v evidencii záväzkov a ich úhrada v peňažnom denníku
  • Import miezd z programu Olymp
 • Dlhodobý majetok
  • DM rovnomerné a zrýchlené odpisovanie
  • Výpočet účtovných a daňových odpisov
 • Jazdy
  • Jednoduchá tuzemská jazda firemným a vlastným vozidlom
  • Podrobná tuzemská jazda vlastným vozidlom
  • Zahraničná jazda firemným a vlastným vozidlom
 • Cestovné príkazy
  • Jednoduchý tuzemský CP firemným a vlastným vozidlom
  • Podrobný tuzemský CP firemným vozidlom
  • Zahraničný CP firemným vozidlom, lietadlom
  • CP importom z knihy jázd
 • Evidencia DPH
  • Odpočet dane pri registrácii platiteľa DPH
  • Tlač evidencie DPH
  • Koeficienty DPH
  • Uzávierka DPH
 • Výkazy a daňové priznania
  • Daňové priznanie k DPH, Kontrolný výkaz DPH, Súhrnný výkaz DPH
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • Účtovná závierka a Predbežný výpočet dane z príjmov
  • Daňové priznanie k dani z príjmov FO
 • Tipy pre uľahčenie práce v programe
KROS
Share via