E-book: Ročné zúčtovanie dane 2020

i

Počet strán

69

Zverejnenie

Február 2021

Cena

15 € (18 € s DPH)

Autor

Ing. Alena Kováčiková

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2020, ktorý sa opiera o platnú legislatívu. Nájdete tu prehľadne spracované povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ako aj aktuálne daňové tlačivá s návodom na ich správne vyplnenie.

Obrázky a príklady použité v e-booku sú prevzaté z programu OLYMP. Všetky informácie, príklady a dokumenty sú uvedené v zmysle platnej legislatívy ku dňu vydania publikácie (3. 2. 2021).

Tip: S Balíkom podpory ŠTANDARD si čerpajte e-book z kreditu v KROS účte.

Obsah e-booku

Základné pojmy

  • NČZD na daňovníka a poberateľa dôchodku
  • NČZD na manželku a DDS
  • NČZD na kúpeľnú starostlivosť
  • Daňový bonus na vyživované deti a daňový bonus na zaplatené úroky
  • Zamestnanecká prémia
  • Sadzby dane

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

RZD v OLYMPE

  • Spracovanie RZD v programe
  • Vysporiadanie výsledkov z RZD so zamestnancom a správcom dane
  • Praktické príklady výpočtu RZD
KROS
Copy link