Ročné zúčtovanie dane za rok 2017

i

Počet strán

59

Zverejnenie

Január 2018

Cena

10,84 € (13 € s DPH)

Autor

Mgr. Marika Macejíková

Publikácia obsahuje komplexný postup pre spracovanie ročného zúčtovania dane za rok 2017, ktorý sa opiera o platnú legislatívu. Nájdete tu prehľadne spracované povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ako aj aktuálne daňové tlačivá s návodom na ich správne vyplnenie.

Obrázky a príklady použité v publikácii sú prevzaté z programu OLYMP. Všetky informácie, príklady a dokumenty sú uvedené v zmysle platnej legislatívy ku dňu vydania publikácie.

Obsah publikácie
Základné pojmy

  • NČZD – daňovník, dôchodca,
  • manželka, SDS a DDS
  • Zamestnanecká prémia
  • Sadzba dane
  • Daňový bonus

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

RZD v Olympe

  • Spracovanie RZD v programe
  • Praktické príklady výpočtu RZD
  • Vysporiadanie RZD so zamestnancom a daňovým úradom
KROS
Kros.sk