Sprievodca účtovaním v programe OMEGA

Praktický pomocník pre každú účtovníčku

i

Počet strán

284

Zverejnenie

September 2015

Cena

9,90 € s DPH

Autor

Ing. Kristína Holbičková

Začínate pracovať s programom OMEGA po prvýkrát, alebo sa stretávate počas roka so špecifickými prípadmi, s ktorými si neviete dať rady? Vďaka tejto publikácii zvládnete viesť účtovníctvo, spracovať DPH, vytvoriť splátkový kalendár, viesť jazdy a vystaviť cestovné príkazy. Dozviete sa, ako rýchlo je možné načítať bankové výpisy do programu aj s rozúčtovaním. Sprievodca vás prevedie princípom vystavovania faktúr a vysvetlí systém zadávania objednávok. Na praktických príkladoch sa naučíte, ako funguje prepojenie majetku s účtovníctvom s automatickým zaúčtovaním odpisov. Publikácia vás pripraví aj na prácu so skladovou evidenciou, intrastatom a registračnou pokladnicou.

Obsah e-booku

ÚVOD

PRÍPRAVA NA PRÁCU V PROGRAME OMEGA

  • Základné pojmy súvisiace s programom
  • Inštalácia programu OMEGA
  • Založenie novej firmy
  • Pripojenie databázy
  • Archivácia
  • Obnova dát z archívu
  • Export údajov
  • Import údajov do OMEGY

  PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO V PROGRAME OMEGA

  • Základné nastavenia
  • Otvorenie účtovných kníh
  • Základné princípy evidovania dokladov v programe OMEGA
  • Účtovanie preddavkov
  • Účtovanie lízingu
  • Tipy a triky v účtovníctve

  PREPOJENIE DLHODOBÉHO MAJETKU S ÚČTOVNÍCTVOM

  • Všeobecné nastavenia
  • Prepojenie evidencie majetku s účtovníctvom
  • Karta dlhodobého majetku
  • Uzávierka dlhodobého majetku
  • Kontrola majetku s účtovníctvom
  • Krátkodobý majetok

  ĎALŠIE EVIDENCIE

  • Splátkové kalendáre
  • Kalendár
  • Príkazy na úhradu
  • Import bankových výpisov
  • Evidencia Jázd
  • Cestovné príkazy
  • Evidencia cenín
  • CRM – Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi

  PREPOJENIE SKLADU S ÚČTOVNÍCTVOM A FAKTURÁCIOU    

  • Skladové hospodárstvo
  • Tipy a triky v sklade
  • Fakturácia
  • Tipy a triky vo fakturácii
  • Registračná pokladnica a fiskálny modul

  RIEŠENIA TESTOV

KROS
Share via