E-book: Uzávierka roka 2020 a kontrola účtovníctva v OMEGE

i

Počet strán

44

Zverejnenie

December 2020

Cena

12,50 € (15 € s DPH)

Autor

Ing. Mária Turská

Čas uzávierok, kontroly účtovníctva a výkazov sa blíži. Spoľahnite sa aj v tomto čase na OMEGU a využite všetky jej automatické funkcie, ktoré vám pomôžu s uzatvorením účtovného roka a ušetria kopec času. Prečítajte si, ako na to.

.

Obsah e-booku
  • Na čo nesmiete zabudnúť pri uzávierke?
  • Doklady na prelome rokov, do akého obdobia patria? Ako ich zaúčtovať v OMEGE?
  • Rezervy a opravné položky – nevyhnutná súčasť uzávierky.
  • Inventarizácia účtovných tried – na čo všetko nezabudnúť a aké zostavy vám v tom pomôžu?
  • Časové rozlíšenie nákladov a výnosov – nechajte to na OMEGU.
  • Ako správne vykonať prechod do nového roka.
KROS
Copy link