Menu

E-book: Uzávierka roka v jednoduchom účtovníctve

i

Počet strán

65

Zverejnenie

Január 2020

Cena

10 € (12 € s DPH)

Autor

Andrea Bittšánska

Chystáte sa urobiť uzávierku roka? Aké povinnosti máte pri ukončení roka, ktoré doklady a evidencie prekontrolovať a uzavrieť? Publikácia Vám s tým pomôže. Praktickými návodmi sa prelúskate cez kontroly, inventúry, uzávierky až k vytvoreniu účtovnej závierky a daňového priznania FO. Nechýba ani pohľad na daňovú evidenciu a paušálne výdavky.

Obsah e-booku

Účtovná uzávierka a závierka v zákonoch

 • Povinnosti a obsah účtovnej závierky
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Uzatvorenie účtovných kníh a účtovná uzávierka v JÚ
 • Podanie účtovnej závierky na Finančnú správu SR

Účtovná uzávierka a závierka prakticky v programe

Kontrola začiatočných stavov a účtovných dokladov

 • Kontrola začiatočných stavov
 • Kontrola dokladov v peňažnom denníku
 • Odsúhlasenie zostatkov na bankových účtoch a pokladniciach
 • Kontrola priebežných položiek
 • Programová kontrola
 • Ceniny a sociálny fond
 • Porovnanie prehľadov s dokladmi peňažného denníka
 • Vystavené a prijaté faktúry na prelome rokov

Inventúra a inventarizácia majetku a záväzkov

 • Inventúra a inventarizácia majetku a záväzkov
 • Inventúra skladu
 • Inventúra a inventarizácie dlhodobého a krátkodobého majetku

Koncoročné a uzávierkové operácie

 • Kurzové rozdiely
 • Uzávierky dlhodobého majetku
 • Uzávierka DPH
 • Uzávierka pokladníc
 • Uzávierka jázd
 • Iné uzávierkového operácie

Účtovná závierka v programe

 • Daňová a odvodová kalkulačka
 • Vytvorenie Účtovnej závierky (výkazov)
 • Tlač a export Účtovnej závierky (výkazov)
 • Prechod do ďalšieho roka

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B

Iné spôsoby uplatňovania daňových výdavkov

 • Daňová evidencia a DPFO typ B
 • Paušálne výdavky a DPFO typ B
KROS
Copy link