Cenník KUFIO pre rok 2020

KUFIO XS
Pre malú firmu neplatiteľa DPH.

KUFIO S
Pre menšiu alebo začínajúcu firmu.

KUFIO M
Pre strednú alebo rastúcu firmu.

KUFIO L
Pre väčšiu alebo náročnejšiu firmu.

Počet dokladovZaúčtovanie došlých a odoslaných faktúr, pokl. dokladov, položiek na bankových výpisoch spolu mesačne

40

60

120

300

Frekvencia spracovania účtovaniaAko často vidíte spracované doklady

Mesačná

Mesačná

Mesačná

Týždenná

Spracovanie miezd Vypočítané mzdy zamestnancov vrátane odhlášok/prihlášok mesačne, RZD

0

0

2

5

Spracovanie miezd nad rámec balíka bez DPH mesačne Vypočítané mzdy zamestnancov vrátane odhlášok/prihlášok mesačne, RZD

15 €/zam.

15 €/zam.

15 €/zam.

15 €/zam.

Vedenie jednod./podv. účtovníctva a poradenstvoEvidencie, Koncoročná závierka, DPFO, DPPO + poznámky, DPMV, zber dokladov u klienta (platí pre Žilinu a okolie)

Online fakturácia a prehľadyAplikácia na fakturáciu a prehľady o firme - iKROS

Platca DPHEvidencie, Daňové priznanie, KV, SV

Zložitejšie účtovanieLízingy, strediská/zákazky, špecifické zahr. doklady...

Online sklad, maloobchod a prístup do účtovníctvaFaktúry, objednávky, sklad, maloobchod a prehľady o firme - OMEGA cloud

Mesačná cena bez DPH
79 €
119 €
249 €
499 €
Mesačná cena pri elektronickej komunikácii bez DPHFaktúry vystavované v aplikácii, el. bankové výpisy, naskenované bločky a došlé faktúry
69 €
99 €
199 €
399 €

Z kapacitných dôvodov nových klientov
až do odvolania neprijímame.

Počítame doklady (aj keď je doklad zaúčtovaný viacerými zápismi/položkami).

Žiadne poplatky navyše (všetky pravidelné uzávierky, DP a výkazy sú v cene).

Pri prekročení limitu balíka sa dopláca 2 € bez DPH/doklad alebo vyšší balík, podľa toho, čo je výhodnejšie pre klienta.

Pri prekročení limitu v najvyššom balíku a pri spracovávaní viacerých firiem, platí individuálna cena.

Zastupovanie a účasť firmy na kontrolách na Finančnej správe a poisťovniach, spätná kontrola účtovníctva a miezd spracovaných inou spoločnosťou a iné práce a služby po vzájomnej dohode: 49 € bez DPH/h (58,80 € s DPH/h).

Poplatok za neskoré doručenie dokladov o viac ako 6 hodín po termíne: 30 % naviac z ceny balíka poskytovaných služieb.

Cestovné a iné poplatky sú účtované podľa Cenníka ostatných služieb.

Všeobecné obchodné podmienky KUFIO platné od 1. 8. 2020.

 Vyššie uvedené ceny sú bez DPH a je uplatnená zľava za elektronickú komunikáciu (faktúry vystavované v aplikácii, elektronické bankové výpisy, naskenované bločky a došlé faktúry).

Ceny bez zľavy za elektronickú komunikáciu sú nasledovné:

  • KUFIO XS: 79 € bez DPH/mesiac,
  • KUFIO S: 119 € bez DPH/mesiac,
  • KUFIO M: 249 € bez DPH/mesiac,
  • KUFIO L: 499 € bez DPH/mesiac.

Počítame doklady (aj keď je doklad zaúčtovaný viacerými zápismi/položkami).

Žiadne poplatky navyše (všetky pravidelné uzávierky, DP a výkazy sú v cene).

Pri prekročení limitu balíka sa dopláca 2 € bez DPH/doklad alebo vyšší balík, podľa toho, čo je výhodnejšie pre klienta.

Pri prekročení limitu v najvyššom balíku a pri spracovávaní viacerých firiem, platí individuálna cena.

Zastupovanie a účasť firmy na kontrolách na Finančnej správe a poisťovniach, spätná kontrola účtovníctva a miezd spracovaných inou spoločnosťou a iné práce a služby po vzájomnej dohode: 49 € bez DPH/h (58,80 € s DPH/h).

Poplatok za neskoré doručenie dokladov o viac ako 6 hodín po termíne: 30 % naviac z ceny balíka poskytovaných služieb.

Prijímame nových klientov. Akcia: získajte 100 € na KUFIO.

Cestovné a iné poplatky sú účtované podľa Cenníka ostatných služieb.

Všeobecné obchodné podmienky KUFIO platné od 1. 8. 2020.

Máte otázky k cenníku
alebo k službe KUFIO?

KROS
Copy link