Ideálny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľovlogo memo bez podnadpisu

Ideálny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

  • Vedenie znaleckého denníka a vyúčtovania nikdy nebolo jednoduchšie,
  • všetky úkony, databáza zadávateľov aj vyúčtovania na jednom mieste,
  • vytvorenie daňových dokladov, denníka aj výpisu pre ministerstvo,
  • vzory korešpondencie pre komunikáciu so súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

MEMO – znalecký denník a vyúčtovanie

Program MEMO je jednoduchý a prehľadný systém na vedenie znaleckého denníka a vyúčtovania. Spolupracuje s programom HYPO (od verzie 5.00). Znalcovi umožňuje jednotlivé údaje z denníka prezerať, kopírovať, archivovať a exportovať do programu HYPO a do vyúčtovania. Vo vyúčtovaní znalec vytvára daňový doklad formou: dohody alebo tarifnej odmeny v kombinácií s náhradou hotových výdavkov a náhradou za stratu času.

Program MEMO je určený nielen pre znalcov z odboru stavebníctvo. Je vhodný aj pre znalcov z odborov: doprava, ekonomika, elektrotechnika, lesné hospodárstvo, podnikové hospodárstvo, poľnohospodárstvo, strojárstvo a iné. Môžu ho využiť aj tlmočníci alebo prekladatelia. 

6 dôvodov, prečo používať program MEMO

  • Znalecký denník jednoducho - v programe môžete jednoducho a prehľadne viesť znalecký denník a vyúčtovanie, vrátane všetkých dôležitých evidencií.

  • Aktuálna legislatíva - ak sa zmení legislatíva, v programe ju nájdete načas zapracovanú.
  • Prepojenie s programom HYPO - program MEMO spolupracuje s programom HYPO, umožní Vám tak exportovať údaje do programu aj vyúčtovania.

  • Rýchla tvorba daňového dokladu - v programe vytvoríte daňový doklad za vykonaný úkon jednoducho a rýchlo.

  • Jednoduchá správa dokumentov - do programu je možné vkladať dokumenty, ktoré nie sú vytvorené v programe, ale majú súvis s vykonanými úkonmi.
  • Archivácia a zálohovanie - vaša práca je automaticky zálohovaná v určených časových intervaloch. 

 

Máte otázku? Potrebujete poradiť?

Dajte nám vedieť. Radi Vám poradíme, ako vám môže program MEMO uľahčiť vašu prácu. 

Kontaktujte nás