Menu

Verzie programu MEMO

MEMO 8.00

Top novinky verzie 8.00

>

Prehľadnejšie vyhľadávanie vyexportovaných Vyúčtovaní znalečného

Exportujete si Vyúčtovania znalečného a následne sa Vám ťažko vyhľadáva to správne z dôvodu rovnakého názvu? Do MEMO sme upravili export Vyúčtovania – názov exportu Vyúčtovania bude obsahovať aj číslo posudku. Následne bude vyhľadávanie správneho Vyúčtovania znalečného omnoho jednoduchšie.

>

Zmena názvov exportovaných reportov

Pri exporte reportov bude v ich názve doplnený aj identifikačný údaj. Jedná sa o nasledovné reporty:  Príjmový Doklad ,  Kniha jázd, Partneri  a Preddavok

Ostatné novinky verzie 8.00

  • Upravili sme prenos hodnôt z tabuľky úkonov do Excelu. V prípade, ak ste mali sumy vyššie ako 999,99 € nemuseli byť do XLS prenesené ako číslo a nebolo možné robiť následné súčtové operácie v Exceli.
  • Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali viac riadkov do položky Objekt úkonu, aby bolo možné uvádzať aj dlhší text. A rovnako sme zmenšili nepotrebné medzery medzi Celkovou účtovanou sumou a záverečným textom.

Archívne verzie programu

MEMO 5.00

Ostatné novinky verzie 5.00 V programe nájdete nový a prehľadnejší formulár na vytvorenie nového znaleckého úkonu. V novej verzii môžete vytlačiť knihu jázd. Knihu jázd môžete exportovať do programu Excel a ďalej s ňou pracovať.  Tlačiť a exportovať do programu Excel...

MEMO 4.21

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.21 Opravili sme číslovanie v zozname znaleckých úkonov a nastavili ho tak, aby sa hneď pri prvom otvorení denníku záznamy zobrazili v vzostupnom poradí podľa čísla.  Stiahnuť upgrade

MEMO 4.20

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.20 Možnosť uvádzať číslo bankového účtu s predčíslím alebo bez neho rovnako v zozname účtov ako aj v tlačových formulároch vyúčtovania. Tlačidlá OK a Zruš, ktoré vypínali program nahradilo tlačidlo Koniec, cez ktoré sa dá z...

MEMO 4.10

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 4.10 Zadanie IBAN a SWIFT v bankových účtoch podľa nových európskych predpisov. Vo vytvorenom číselníku bánk môžete sami pridávať nové banky alebo meniť názvy existujúcich bánk. Správa zoznamu bánk je výlučne na používateľovi. V...

MEMO 4.00

Ostatné novinky verzie 4.00 Zadanie IBAN a SWIFT v bankových účtoch podľa nových európskych predpisov. Chceli by ste si poznačiť dátum stretnutia, odovzdania úkonu a iné udalosti priamo do denníka? S novou funkciou pripomienky si môžete vytvoriť kalendár udalostí, na...

MEMO 3.85

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.85 Možnosť tlače jedného príjmového pokladničného dokladu na možnosť v nastaveniach. Prechádzanie po jednotlivých poliach a boxoch na formulároch aj cez Enter. Zrušená funkcia Automaticky doplň dátumy vykonania zo záveru v...

MEMO 3.81

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.81 Do formulára vyúčtovania bol doplnený box na zadanie čísla vyúčtovania (daňového dokladu). Program teraz umožňuje zadať iné číslo úkonu a iné číslo vyúčtovania. Stiahnuť upgrade

MEMO 3.80

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.80 Do databázy bánk bola pridaná Fio banka, a. s. Opravená tlač viacerých úkonov naraz pre rok 2013, v ktorom sa vyskytovala chyba. Vo výstupe vyúčtovania sa do položky Vyúčtovanie doťahuje zadané číslo úkonu z formulára...

MEMO 3.70

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.70 Do vyúčtovania do boxu číslo úkonu/objednávky je možné zapísať až 37 znakov, ktoré sa následne zobrazia aj na výstupe. Doteraz bol povolený počet znakov 20. Stiahnuť upgrade

MEMO 3.61

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.61 Opravené zobrazovanie kódu pre ZUNO Bank. Správne sa už zobrazuje kód 8410. Vo výstupe vyúčtovania vo vyúčtovaní náhrad za cestovné je uvádzaná náhrada za PHL zaokrúhlená na 3 desatinné miesta. V hlavnom formulári boli...

KROS
Copy link