Menu

Verzie programu MEMO

MEMO 7.00

Top novinky verzie 7.00

>

Preddavok na znalečné

Potrebujete zaslať zadávateľovi posudku preddavkovú faktúru – preddavok na znalečné? Do MEMO sme doplnili možnosť zadať si výšku preddavku a následne vytlačiť novú tlačovú zostavu – Preddavok na znalečné.

Ostatné novinky verzie 7.00

  • Zaktualizovali sme názvy odvetví podľa Prílohy č.1 k vyhláške 228/2018 Z.z.
  •  Štartovacia obrazovka a ikonka pre MEMO má nový, modernejší vzhľad.
  •  Pri tlači Príjmového dokladu Vás program nebude zbytočne upozorňovať na tlač mimo okrajov a rovnako okraje príjmového dokladu budú zarovnané.
  •  Na základe Opatrenia MPSVaR č. 176/2019 Z. z. sme zaktualizovali sumy stravného (diéty) pre jednotlivé časové pásma.
  •  Na základe Opatrenia MPSVaR č. 143/2019 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sme zaktualizovali sumu náhrady za 1 km za vozidlo.
  •  Pridaný titul za menom.
  •  Pri nahadzovaní údajov o znalcovi sa niektoré políčka vysvietia len ak bol znalec vymenovaný pred rokom 2004 (napr. Vymenovanie rozhodnutím, Rozhodnutie číslo, Rozhodnutie zo dňa).
  •  Odstránené políčko číslo denníkaNastaveniach – Údaje o znalcovi (záložka Ďalšie funkcie).
  •  Umožnili sme vyúčtovací formulár (Vyúčtovanie a preddavok) zväčšovať na väčšiu veľkosť, aby bolo možné prehľadne vypĺňat Položky vyúčtovania

Archívne verzie programu

MEMO 3.60

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.60 Pripojenie cez vzdialenú plochu s použitím programu TeamViewer je možné už priamo z programu MEMO. Do databázy bánk bola doplnená ZUNO banka a zmenený názov Dexia banky na Prima banka. V tlačenej forme znaleckého denníka sa...

MEMO 3.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.50 Automatická registrácia programu MEMO cez internet. Už nebudete potrebovať hardvérový kľúč ani kód na spustenie cez telefón. Jednoducho si program zaregistrujete sami. Doplnený nový vzor do databázy vzorových dokumentov a...

MEMO 3.10

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 3.10 Pri tvorbe vyúčtovania bola doplnená možnosť vytvoriť kópiu z položky Odmena dohodou. Vo vyúčtovaní odmeny dohodou je umožnené zadať mernú jednotku aj desatinným číslom maximálne na 2 desatinné miesta. V znaleckom...

MEMO 3.00

Ostatné novinky verzie 3.00 Nová sadzba DPH od 1. 1. 2011 Hľadáte vzory dokumentov pre komunikáciu so súdmi a inými orgánmi verejnej moci? Nájdete ich v našej databáze základných vzorov dokumentov. Rýchlejšie tak pripravíte dokumenty týkajúce sa odovzdania znaleckého...

MEMO 2.90

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 2.90 Zmenený názov v číselníku bánk z Ľudová banka, a.s. na aktuálny názov Volksbank Slovensko a.s. V hlavnom formulári upravené zaokrúhľovanie informatívnych údajov (spolu vyúčtované, priznané, vyplatené), aby nedochádzalo k...

MEMO 2.80

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 2.80 Zapracovaná nová vyhláška MS SR č. 524/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 491/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá ustanovuje, že ak je znalec, prekladateľ alebo tlmočník platiteľom dane z pridanej...

MEMO 2.70

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 2.70 Podielová odmena - výpočet podielovej odmeny nedokončených stavieb z východiskej hodnoty dokončených stavieb (podľa vyhlášky MS SR č. 400/2006 Z. z.). Do číselníka bánk bola doplnená banka BRE Bank SA, pobočka zahraničnej...

MEMO 2.60

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 2.60 Vyhláška MS SR č. 34/2009 Z. z. - znalci v odbore stavebníctvo - výpočet podielovej tarifnej odmeny podľa upraveného vzorca uvedeného v novej vyhláške. Opravená chyba (Aktivácia frmA), ktorá vznikala pri tlači vyúčtovania...

MEMO 2.50

Ostatné novinky verzie 2.50 Prechod na eurosoftvér od 1.1.2009Zapracovaná nová vyhláška MS SR č. 565/2008 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Duálne zobrazovanie vypočítaných hodnôt priamo vo...

MEMO 2.00

Ostatné novinky verzie 2.00 Prechod na EURO - duálne zobrazenie, ktoré sa Vám automaticky spustí po nainštalovaní novej verzie MEMO 2. Aktuálna hodnota konverzného kurzu. Duálne zobrazovanie výsledných súm vo výstupe vyúčtovania a na príjmovom pokladničnom doklade....

KROS
Copy link