KROS logo
Novinky MEMO 02/2016 MEMO


Nová verzia MEMO 5.00

Vážení používatelia programu MEMO,

dovoľte, aby sme Vás informovali o vydaní novej verzie MEMO 5.00.

Novinky vo verzii MEMO 5.00:

 • V novej verzii môžete vytlačiť knihu jázd a navyše ju môžete exportovať do programu Excel a ďalej s ňou pracovať.

 

 • V programe nájdete nový a prehľadnejší formulár na vytvorenie nového znaleckého úkonu.

 

 • Okrem Knihy jázd môžete vytlačiť a exportovať aj Zoznamy znaleckých úkonov a Zoznam zadávateľov. Tlač a export môžete vykonať aj po jednotlivých skupinách úkonov (nedokončené, nevyúčtované, nezaplatené a vysporiadané).

 

 • Pre platiteľov DPH sme v celom programe doplnili informáciu Ceny sú bez DPH na všetky relevantné miesta (infopanel, vyúčtovanie).

 

 • Zľavu na znalecký úkon, ktorú poskytujete, môžete teraz zadávateľovi ukázať aj v percentách. Využite na to novú funkciu Zadanie jednorazovej zľavy v percentách

 

 • K tlačidlu Jednoduché zobrazenie sme pridali nové tlačidlo Komplexné zobrazenie pre ľahšiu orientáciu v zozname znaleckých úkonov.

 

 • V adrese pre štátny orgán sme pridali viac riadkov, aby bolo možné zadať informácie ako sekcia, odbor, oddelenie a podobne. 

 

 • Umožnili sme automatické prenášanie textu zadaného v type úkonu do vyúčtovania hodinovou odmenou.

 

 • Od 30.1. 2016 je povinné zadávanie čísla účtu v tvare IBAN. V programe MEMO nájdete túto možnosť už od februára 2014, kedy začalo prechodné obdobie. Program automaticky prepočíta IBAN na základe zadaného bankového účtu a naopak. Vo výstupe vyúčtovania je už po novom zobrazený údaj IBAN.

 

 • Modernejšie a užívateľsky príjemnejšie tabuľky Zadávatelia, Položky vyúčtovania a Cestovné výdavky.
Aktualizácia MEMO

Ako získate novú verziu?

 • Ide o tzv. "veľký" upgrade. Všetkým používateľom zašleme predfaktúru poštou dňa 22. 2. 2016 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Verzia bude vydaná 22. 2. 2016 a vtedy začne aj jej expedícia na CD.
Vladimíra Balvínová


Ing. Vladimíra Balvínová
vedúca odd. znaleckých programov

KROS a. s.
ekonomický a stavebný softvér
A. Rudnaya 21, 010 01 ŽilinaKontakt
 
 
  

 
tel.: 041/707 10 12
e-mail:
internet: www.kros.sk